פאַר איטאַן לינדענבערגער, איז צו ווערן 18 געווען אַ פרייד פון ​​פרייהייט, אָבער די באפרייאונג וואס ער האָט מערסטנס געזוכט איז געווען וועגן זיין נייע-באקומענע רעכט צו ווערן וואַקסינירט. די אָהייאָ טינעידזשער זאג אז ער האט קיינמאָל נישט באקומען וואַקסינען פאַר קרענק ווי העפּאַטייטעס, פּאָליאָ, מיזעלס, מאַמפּס, רובעלאַ אָדער טשיקנפּאָקס, אָבער ער פּלאַנירט דאס איצט צו טוישן אַז ער איז אַ דערוואַקסענער.

"איך בין אויפגעוואקסן צו הערטן אַז איך ווער נישט וואַקסינירט ווייל עס איז געווען די בעסטע פאַר מיר, און אז דאס איז געזונט און אַז וואַקסינען זענען שלעכט און אַז זיי האָבן אלע די שלעכטע זייטיגע אפעקטן", האט לינדענבערגער דערציילט היינט. "איך האָב געזען אַז עס זענען פארהאן אסאך אנדערע מענטשן מיט פאַרשידענע מיינונגען, און ווען איך האב איבערגעטראכט די מיינונגען, בין איך געקומען צו דער מסקנא אַז זיי זענען גוט און נוצבאר".

נאָכדעם וואס זיין מוטער, דזשיל ווילער, איז געווארן געווארן אַז זי קען זין ארויסדרייען, האט זי באשלאסן נישט צו געבן לינדענבערגער, אָדער אנדערע געשוויסטער, קיין וואַקסינען, און דערפאר איז ער געגאנגען צו די אָנליין פאָרום רעדדיט פאַר רעקאָמענדאציע אין נאוועמבער. "מיינע עלטערן האלטן אז וואַקסינען זענען עפעס א מין רעגירונג שטיק", האט ער געשריבן. "איך האָב געהערט אהן א שיעור אַרגומענטן איבער דער טעמע, אָבער, צוליב זייער גלויבן, בין איך קיינמאָל נישט וואַקסירט געווארן פאַר סיי וואס, גאָט ווייסט וויאזוי איך בין נאָך לעבעדיג".

ווי מיזעלס און מאָמפּס אויסבראכן וואַקסן אין אמעריקע, פרעגן מער קינדער אויב זיי קענען אליינס באשלוסן איבער זייערע וואַקסינאַציע. "איך האָב באקומען מעסעדזשעס און מענטשן האבן זיך פארבינדן מיט מיר וואָס זיי זענען אין אַ ענליכע סיטואַציע וואו זיי ווילן באקומען וואַקסינען און זייערע עלטערן לאזן נישט. און וויאזוי זיי זאלן צוגיין צו דעם סיטואַציע", האט לינדענבערגער געזאגט.


איטאַן לינדענבערגער
איטאַן לינדענבערגער

איטאַן לינדענבערגער אויפ'ן אינטערנעט
איטאַן לינדענבערגער אויפ'ן אינטערנעט

איטאַן לינדענבערגער'ס רעדדיט פאוסט
איטאַן לינדענבערגער'ס רעדדיט פאוסט

די פולע פאוסט

איטאַן לינדענבערגער האט געשריבן די פאלגענדע אויף די רעדדיט אָנליין פאָרום, און דאס איז געגאנגען וויירעל ביז ער האט געמאכט די באשלוס.

My parents are kind of stupid and don't believe in vaccines. Now that I'm 18, where do I go to get vaccinated? Can I get vaccinated at my age?

As the title explains, my parents think vaccines are some kind of government scheme. It's stupid and I've had countless arguments over the topic. But, because of their beliefs I've never been vaccinated for anything, god knows how I'm still alive. But, i'm a senior in high school now with a car, a license, and money of my own. I'd assume that I can get them on my own but I've just never had a conversation with anyone about the subject. I'm also afraid I'd go somewhere that up charges vaccines way more than somewhere just down the street. Any advice would be awesome

Also, I know rule 5 says no medical advice, but this seems less than "How do I treat ____ disease" and more of "Everyone does this and I don't what should I do?" I'm going to get vaccinated but it's more of a matter of where do I go to get vaccines.

Edit: I live in the United States, specifically Ohio

Edit 2: I have an appointment in a few weeks to get my shots! My mom was especially angry but my dad said because I’m 18 he doesn’t care that much. Although my moms trying to convince me to not do it and saying I don’t care about her, I know that this is something I need to do regardless

באריכט פון ישי שאלאמאן צו אידישע נייעס (וועב | טעלעגראם | טוויטער | אינסטעגראם | וואטסעפפ)

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל