רעגירונג באאמטע האבן געמאלדן אז צווישן די אנדערע נאכווייען פונעם אנגייענדע שאָטדאַון קענען מיליאנען ארימע פאמיליעס אין אמעריקע שווערע אפעקטירט ווערן וויבאלד די געלט פאר׳ן פעדעראלער "סנעפּ פּראָגראם" אויך באקאנט אלס פוד-סטעמפס - לויפן אויס. דער אגריקולטור דעפארטמענט - וועלכע פארפיגט אויף דעם פראגראם - איז צווישן די אכט רעגירונג אגענטורן וועלכע זענען אצינד אפגעשלאסן. די געלטער זענען ערווארטעט צו אויסלויפן ביים ענדע פון דעם מאנאט, און אויב וועט די רעגירונג זיך נישט עפענען ביז דעמאלטס, זענען הונדערטער טויזנטער פאמיליעס וועלכע זענען אנגעוויזן אויפ׳ן פראגראם אין א ריזיקע פון הונגער.

די סנעפּ פּראָגראם

גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל