איינע פון די פרישע געזעצן וועלכע זענען היינט אריין אין קראפט צום נייעם יאר למספראם, איז אז אפטייקן אין ניו יארק סיטי וועלן מער נישט קענען פארקויפן קיין טאבאקא פראדוקטן. דער געזעץ רעכנט אויך אריין גרויסע קייט געשעפטן און סופערמארקעטס וועלכע פארמאגן אויך א פארמאסי, וועלן נישט קענען פארקויפן קיין טאבאקא פראדוקטן.

טייל פארמאסי אייגענטימער האט האבן זיך אפגערעדט אז געוויסע קאסטומערס ווועלכע קומען קויפן טאבאקא פראדוקטן, קויפן שוין אינאיינוועגס אנדערע פראדוקטן, און צוליב דער נייער געזעץ שטייען זיי אויס צו פארלירן די דאזיגע קאסטומערס. דער דעפיוטי העלט קאמישאנער האט דאס אפגעענטפערט, זאגנדיג אז אומגעזונטע פראדוקטן באלאנגען נישט אין קיין פארמאסיס. עס ווערט געשאצט אז דער געזעץ וועט אפעקטירן בערך 500 געשעפטן אין דער סיטי.גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל