די פאָדערשטע זייטן פון "קינדליין" פאַר פרשת משפטים תשע"ט
די פאָדערשטע זייטן פון "קינדליין" פאַר פרשת משפטים תשע"ט

ואלה המשפטים אשר תשים ''לפניהם''...
קינדליין פירט אן א בית דין ספעציעל פאר קינדער.
- אינמיטן די זומער האט קינדליין געמאלדן איבער די בית דין פראיעקט, און איצטער איז ענדליך געקומען די צייט צו פובליצירן די ערשטע דין תורה וואס איז פארגעקומען אין די קינדליין אפיס בהשתתפות גדולי רבנים.

- הערליכער אינטערוויו מיט קינדער תושבי סטעטן איילענד, צוזאמען מיט די צוויי עסקנים ר' ישראל לויבער און הרב אברהם מרדכי גרינשטיין.

- היסטארישע אלבום, דער רב טרעפט זיך מיט קייזער פראנץ יאזעף.

- ענטפערס אויף די נייע קאלום "כאפ א בילד".

און נאך רייכע און אינטערעסאנטע ארטיקלען און מעשיות
א סה"כ פון 64 זייטן פול מיט רייכע אינהאלט

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל