די פאָדערשטע זייטן פון "קינדערליך" פאַר פרשת משפטים תשע"ח
די פאָדערשטע זייטן פון "קינדערליך" פאַר פרשת משפטים תשע"ח

אינעם היינטיגן נומער הייבט זיך אן צוויי נייע קאמיקס געשיכטע'ס, ווען איינס דערפון איז געמאלן דורך דער קעניג פון היימישע קאמיקס: יואל בר לב. [פון דעם קומט דער בילד אויפן דעקל] - דער קאמיקס געשיכטע מאלט אראפ מייסטערהאפטיג א קאפיטעל היסטאריע ארום פיר הונדערט יאר צוריק, און האט אריינגעפלאכטן גאר אסאך ידיעות איבער דאס אידישע לעבן פון יענע צייט.
א צווייטע קאמיקס געשיכטע איז פון די זעלבע מעלערין וואס האט געמאלן די געשיכטע 'אליין אינעם קאמף' [וואס האט זיך געענדיגט פארלאפענע וואך].

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל