דעוויס, קאליפארניע - נאַטאַליע קאָראָנאַ איז עמבוש'ט געווארן. דער שיסער איז צוגעפארן מיט אַ ביציקל, אומערווארטעט געעפנט פייער, און ווען קאָראָנאַ איז צוזאמגעפאלן, האט ער אויסגעליידיגט זיין סעמי-אָטאָמאַטישע ביקס אויף דעם יונגע פּאָליציי אָפיציר.

דער שיסער האט צוריק אנגעפילט זיין גאן און דאן אנגעהויבן שיסן איבעראל אַרום. ער האט אנגעטראפן אַ דערנעבענדיגע פייער טראָק, אַ דורכפארענדע באס און אַ פרוי'ס רוקזאק. ער האט דערנאָך נאכגעלאפן אַ פייערלעשער וואס האט ריספאנדעט צו די סצענע - און געשאָסן אויף אים, טרעפענדיג זיין שטיוול.
קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל