גאווערנאר קאמאו האט אין א אינטערוויא דעם דאנערשטאג צוגעזאגט א גאר אגרעסיווע עטיקס אגענדע, וועלכע וועט אריינרעכענען רעפארמירונגען איבער וויאזוי דער סטעיט לעגיסלאטור אפערירט.

די פירער פון דער ניו יארקע סטעיט לעגיסלאטור האבן שוין געמאלדן עטליכע וואכן צוריק אז זיי וועלן לייגן א שטארקע געוויכט אויף עטיקטס אריינגערעכנט אזעלכע פאליסיס וועלכע וועלן אפעקטירן אויף דעם גאווערנאר'ס אפיס. קאומאו האט אין רעאקציע רעאגירט אז עפענען ספעציעלע אויספאשונגען אויף זיין אדמיניסטראציע איז א שטעקן מיט צוויי עקן, ווייל ער קען פונקט אזוי עפענען אויספארשונגען אויף אנדערע ערוועלטע באאמטע און דאס וועט קיינעם נישט בענעפיטירן.גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל