מילדע און פייכטע וועטער בלייבט מיט אונז ביז היינט נאכט. מארגן קומט די זון ארויס, און עס בלייבט מערסטענס זוניג און טרוקן דורך שבת חנוכה. מארגן וועט זיין שיין, מילד, אבער קעלטערע וועטער קומט צוריק ביז ענדע וואך. א שטורם איז נאך אויפ'ן האריזאנט פאר קומענדיגע זונטאג-מאנטאג.

די וועטער מאדעלן גייען אהין און צוריק מיט די טרעק פון די שטורם. אויב קומט עס נאנט צו אונז, קענען מיר זיך זעהן מיט א שניי שטורם. אויב פארט עס ווייט צו אונזער צפון און ארויס אין וואסער, בלייבען מיר מיט ווינטיגע, קאלטע אבער טרוקענע וועטער פאר ענדע חנוכה.

א גוטען אווענט, א פרייליכען חנוכה.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌧?50
מאנטאג-🌤💨58
נאכט-☁️🌛37
דינסטאג-🌤42
מיטוואך-🌤38
דאנערשטאג-🌤42
פרייטאג-🌤42
שבת-🌤40
זונטאג-☁️40

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌧?48
מאנטאג-🌤💨58
נאכט-☁️🌛35
דינסטאג-🌤42
מיטוואך-🌤38
דאנערשטאג-🌤42
פרייטאג-🌤44
שבת-🌤40
זונטאג-☁️40

מאנסי
היינט נאכט-🌧?45
מאנטאג-🌤55
נאכט-☁️🌛32
דינסטאג-🌤39
מיטוואך-🌤36
דאנערשטאג-🌤38
פרייטאג-🌤38
שבת-🌤38
זונטאג-☁️38

קרית יואל
היינט נאכט-🌧?42
מאנטאג-🌤52
נאכט-☁️🌛30
דינסטאג-🌤35
מיטוואך-🌤34
דאנערשטאג-🌤37
פרייטאג-🌤37
שבת-🌤37
זונטאג-☁️35
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל