עפענונג פון די נייעם פארמאסי געשעפט אין מאסקווע, רוסלאנד

די געשעפט פון אינדרויסן

הרב בערל לאזאר ביים קלאפן א מזוזה

די  געשעפט'ס אייגענטומער ביים צינדן חנוכה ליכט

די  געשעפט'ס אייגענטומער אין א שמועס מיט הרב בערל לאזאר   
הרב בערל לאזאר ביים זיך אומקוקן אין די געשעפט

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל