פארברעכער זענען אריינגעקומען אין די געשעפט פארשטעלט מיט מאַסקעס און הענטשקעס. איינמאל אינעווינדיג, האבן זיי איבערגעטאנצן די טיש און אויפגעבראכן אַ אינטער טיר. איינער פון די פארברעכער האבן דאַן געכאפט און געשלעפט דעם אָנגעשטעלטער אין אַ אנדערע צימער און געשטעלט אַ ביקס צו איר קאָפּ.קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל