צוויי רויבער אומגעקומען פון באנען אין באזונדערע אינצידענטן
אין אן אינטערעסאנטע צופאל האבן זיך צוויי רויבערייען וואס זענען נעכטן פארגעקומען אין ניו יארק, געענדיגט גאר שלעכט, פאר די רויבער. אין איין פאל אין מאנהעטען ווען א כוליגאן האט ארויסגעכאפט א טעלעפאון פון א רייזנדער אויף א סאבוועי באן און פרובירט אריבערשפרונגען צו א צווייטע וואגאן אבער האט אראפגעטראסקעט צווישן די צוויי וואגאנען אויף די שינעס און אומגעקומען. און אין א צווייטע פאל האט א באנדיט באוויזן צו ארויסגנב׳נאן קעסטלעך ביר פון א פראכט באן אין האנטס-פוינט אבער ביים אנטלויפן מיט די סחורה, איז ער אריינגעלאפן אין א באן וועלכע איז געקומען פון די פארקערטע ריכטונג און אומגעקומען.גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל