ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌛💨18
דאנערשטאג-🌤💨25
נאכט-🌛💨16
פרייטאג-🌤💨32
צונאכט-🌛30
שבת-🌤/🌧52
זונטאג-🌦?55
מאנטאג-🌧52
דינסטאג-☁️48
מיטוואך-🌤42

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌛💨18
דאנערשטאג-🌤💨26
נאכט-🌛💨14
פרייטאג-🌤💨34
צונאכט-🌛30
שבת-🌤/🌧55
זונטאג-🌦?55
מאנטאג-🌧54
דינסטאג-☁️48
מיטוואך-🌤44

מאנסי
היינט נאכט-🌛💨14
דאנערשטאג-🌤💨22
נאכט-🌛💨10
פרייטאג-🌤💨28
צונאכט-🌛22
שבת-🌤/🌧48
זונטאג-🌦?52
מאנטאג-🌧48
דינסטאג-☁️45
מיטוואך-🌤40

קרית יואל
היינט נאכט-🌛💨10
דאנערשטאג-🌤💨20
נאכט-🌛💨5
פרייטאג-🌤💨27
צונאכט-🌛19
שבת-🌤/🌧45
זונטאג-🌦?50
מאנטאג-🌧45
דינסטאג-☁️43
מיטוואך-🌤38
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל