דער פרישסטער חידוש בעולם התורה — א נייע רייכע תורה'דיגע יצירה מבית מערכת “מאָמענט” ערשיינט פון דרוק לכבוד די ימי החנוכה.

דער ערשטער נומער פון נייעם חודש׳ליכן תורה-העפט "לבלר 1" וועט זיין בייגעלייגט אינעם "מאָמענט" פון היינטיגע וואך פר׳ וישב.

די פאָדערשטע זייט פון "לַבלר" פאַר חודש כסלו תשע"ט
די פאָדערשטע זייט פון "לַבלר" פאַר חודש כסלו תשע"ט

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל