ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌛43
דינסטאג-🌤57
צונאכט-☁️🌛48
מיטוואך-🌤65
דאנערשטאג-🌤70
פרייטאג-🌧65
שבת-🌧/🌤56
זונטאג-🌤55
מאנטאג-🌤58

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌛40
דינסטאג-🌤58
צונאכט-☁️🌛45
מיטוואך-🌤65
דאנערשטאג-🌤72
פרייטאג-🌧65
שבת-🌧/🌤57
זונטאג-🌤57
מאנטאג-🌤58

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌛36
דינסטאג-🌤53
צונאכט-☁️🌛38
מיטוואך-🌤62
דאנערשטאג-🌦?67
פרייטאג-🌧62
שבת-🌧/🌤54
זונטאג-🌤52
מאנטאג-🌤53
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל