נאך א פארוואלקענעטע און קיהלע טאג, קומט נאך א רעגענדיגע נאכט. מארגן וועט זיך אנהויבען מיט רעגן, אבער שפעטער ווערט טרוקן און עס וועט בלייבען קיהל. שענערע און מילדערע וועטער קומט אן פאר די קומענדיגע טעג. ביי דאנערשטאג קען מען זעהן 70 דעגרי צום ערשטען מאל אין א וויילע.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌧48
מאנטאג-🌧/🌤58
צונאכט-☁️🌛42
דינסטאג-🌤57
מיטוואך-🌤65
דאנערשטאג-🌦68
פרייטאג-🌧62
שבת-🌤60
זונטאג-🌤60

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌧48
מאנטאג-🌧/🌤58
צונאכט-☁️🌛38
דינסטאג-🌤58
מיטוואך-🌤65
דאנערשטאג-🌦68
פרייטאג-🌧60
שבת-🌤58
זונטאג-🌤58

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌧43
מאנטאג-🌧/🌤55
צונאכט-☁️🌛35
דינסטאג-🌤55
מיטוואך-🌤62
דאנערשטאג-🌦65
פרייטאג-🌧58
שבת-🌤55
זונטאג-🌤55
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל