אידישע וועטער באריכט


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-☁️48
דינסטאג-🌤62
נאכט-🌛45
מיטוואך-🌤55
דאנערשטאג-🌤48
פרייטאג-🌤48
שבת-☔️?52
זונטאג-☔️?52
מאנטאג-☁️52

לעיקוואוד
היינט נאכט-☁️45
דינסטאג-🌤64
נאכט-🌛42
מיטוואך-🌤55
דאנערשטאג-🌤50
פרייטאג-🌤50
שבת-☔️?54
זונטאג-☔️?55
מאנטאג-☁️52

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-☁️40
דינסטאג-🌦?57
נאכט-🌛37
מיטוואך-🌤48
דאנערשטאג-🌤45
פרייטאג-🌤45
שבת-☔️?45
זונטאג-☔️?48
מאנטאג-☁️48
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל