אידישע וועטער באריכט
ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌛48
מיטוואך-🌤💨62
נאכט-🌛💨40
דאנערשטאג-🌤💨48
פרייטאג-🌤58
שבת-🌦?60
זונטאג-🌤52
מאנטאג-🌤52
דינסטאג-🌤55

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌛45
מיטוואך-🌤💨62
נאכט-🌛💨40
דאנערשטאג-🌤💨50
פרייטאג-🌤58
שבת-🌦?62
זונטאג-🌤54
מאנטאג-🌤55
דינסטאג-🌤58

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌛40
מיטוואך-🌤💨57
נאכט-🌛💨35
דאנערשטאג-🌤💨45
פרייטאג-🌤55
שבת-🌦?56
זונטאג-🌤46
מאנטאג-🌤49
דינסטאג-🌤52
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל