אידישע וועטער באריכט


פארוואלקענטע און פייכטע וועטער מיט שויערס מעגליך דא און דארט, וועט אזוי אנגיין ביז מארגן נאכמיטאג. דערנאך ווערט טרוקן, אבער עס בלייבט מערסטענס פארוואלקענט ביז שבת. זונטאג און מאנטאג ווערט מערסטענס זוניג, מיט מער וואלקענעס און שויערס אויפן וועג אריין ערב און אויך אום יום כיפור.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-⛈70
דאנערשטאג-⛈?78
נאכט-☁️68
פרייטאג -☁️78
שבת-🌤80
זונטאג-🌤82
מאנטאג-🌤82
דינסטאג -🌦?82
מיטוואך-🌦?82

לעיקוואוד
היינט נאכט-⛈68
דאנערשטאג-⛈?78
נאכט-🌧?68
פרייטאג -🌧?78
שבת-🌤78
זונטאג-🌤80
מאנטאג-🌤80
דינסטאג -🌦?80
מיטוואך-🌦?80

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-⛈67
דאנערשטאג-⛈?75
נאכט-☁️65
פרייטאג -🌧?76
שבת-🌤78
זונטאג-🌤80
מאנטאג-🌤78
דינסטאג -🌦?78
מיטוואך-🌦?78
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל