סאָמאַליע - אַ זעלבסמאָרד קאַר באָמבע האָט היינט אויפגעריסן די אָפיס פון די לאָקאַלע רעגירונג אין מאָגאַדישו, צושטערענדיג די געביידע, און אַ שולע קעגנאיבער.

אַמבולאַנסן האָבן אַריינגעפירט באַטראָפענע אין שפּיטאָל, און מענטשן האָבן געזוכט אין די ברוכוואַרג פאַר איבערלעבער, האָט אַ איבערלעבער דערציילט. די אויפרייס האָט אויך אַראָפּגעוואָרפן די דאַך פון אַ מוסלעמענישע מאַסק, און געשעדיגט הייזער אין די אומגעגנט.

בילדקאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל