כאטש צען מענטשן זענען אריינגעפירט געווארן אין שפיטאל, נאכדעם וואס א פליגער האט געלאַנדעט אין די דזשעי.עף.קעי. לופטפעלד אין ניו יאָרק מיט בערך הונדערט פאסאזשירן שפירענדיג קראנק, האבן פעדעראלע און לאקאלע באאמטע דערציילט.

עמירעיטס פלייט 203 פון דובאי, האט היינט צופרי געלאַנדעט אין די דזשאן עף. קענעדי לופטפעלד, און איז געווארן קוואַראַנטירט (אפגעשיידט, אהן קיין קאָנטאַקט מיט די אינדרויסענדיגע וועלט) אויף די ראָנוועי, נאכדעם וואס אסאך פון די פינף הונדערט פאסאזשירן האבן זיך אנגעהויבן שלעכט שפירן אויף די פליגער.

די פליגער האט געלאַנדעט, בערך 9:10 צופרי. די סצענע איז קאנטראלירט דורך די פּאָרט אויטאָריטי (אינטערסטעיט אייגענטומער פון די לופטפעלד) און די סי.די.סי. (פעדעראלע געזונטהייט אגענטור).

בילד

👈 זעהט נאך בילדער
בילד: צענדליגע עמורדזשענסי פּערסאַנעל גרייט צו באדינען קראנקע פּאַסאַזשירן
צענדליגע עמורדזשענסי פּערסאַנעל גרייט צו באדינען קראנקע פּאַסאַזשירן

בילד: צענדליגע עמורדזשענסי פּערסאַנעל גרייט צו באדינען קראנקע פּאַסאַזשירן
צענדליגע עמורדזשענסי פּערסאַנעל גרייט צו באדינען קראנקע פּאַסאַזשירן

בילד: אינעווייניג אין די פליגער
אינעווייניג אין די פליגער

בילד: אינעווייניג אין די פליגער
אינעווייניג אין די פליגער

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל