אַ בּליק פאַר סוכות תשע"ט [אויפרייס!]
די פאָדערשטע זייטן פון "א בליק" פאַר סוכות תשע"ט
די פאָדערשטע זייט פון "אַ בּליק" פאַר סוכות תשע"ט

באצאלטע אנאנס

ספעציעלע ביילאגע: מיין שטעטעלע וויליאמסבורג

נאנט צו הונדערט זייטן פול מיט באשרייבונגען און נאטיצן איבער דער היסטאריע, פאקטן און ציפערן און אלץ ארום דער נאטור פון ירושלים ד'אמעריקע, דער עיר ואם בישראל וויליאמסבורג. באקענט אייך מיט וויליאמסבורג, די שפיגעלע פון יהדות החרדית אין אמעריקע, אויף א פארנעם ווי קיינמאל בעפאר.

א בליק פון דער הייעך

ערשטמאליגער אויגן-פארכאפענדע דראָון פראָיעקט פון וויליאמסבורג, און אירע דערנעבענדע אטעם-פארכאפנדע פאנאראמעס, דורך די טאלאנטפולע אחים לענטשעווסקי.

מיין שטעטעלע: וויליאמסבורג
מיין שטעטעלע: וויליאמסבורג

ספעציעלע ביילאגע: שפיאניר ארום דעם קווארטל!

נאענט צו הונדערט זייטן!

וועלט בארימטער שריפטשטעלער הרב שמעון שלמה זילבער מאכט זיין וועג קיין איסט סייד, וואס האט אין דער פארגאנגענהייט געדינט אלס צענטראלע וואוינארט פאר'ן אמעריקאנער אידנטוהם, צו זעהן פון דער נאענט די פארבליבענע היסטארישע בתי מדרשים, געשעפטן, אידישע אינסטיטוציעס און נאך.

אין באגלייטונג פון אחים לענטשעווסקי וואס ברענגען אויג-פארכאפנדע און נאסטאלגישע בילדער פון אונזער גלאררייכער פארגאנגענהייט.

שפּיאניר ארום דעם קווארטל
שפּיאניר ארום דעם קווארטל

ספעציעלע ביילאגע! לא נראה כבושם הזה!

היסטארישע העפט

ממלכת צאנז קלויזנבורג

צוויי הונדערט זייטן אנגעפולט מיט היסטארישע און ערשטמאליג פארעפנטליכע בילדער, דאקומענטן, און ארטיקלען איבער די ליכטיגע היסטאריע, עבר און הווה פון תורה, עבודה און יראת שמים אינעם הייליגן צאנז קלויזענבורגער הויף.
אן ערשטמאליגער און עקסקלוסיוו פראיעקט

הנסתרות

אינעם הנסתרות פראיעקט באקענט אייך מיט דער באהאלטענער זייט פון באקאנטע פערזענליכקייטן און מוזיק ריזן פון אמעריקע און איבער דער וועלט, און מיט זייער פערזענליכע באשעפטיגונגען ווען זיי זענען נישט אויף דער עפנטליכער ארענע.

ערשטמאליגער און העכסט אריגינעלער פראיעקט וואס איז נאך קיינמאל געווען!

הנסתרות: אין די מוזיק וועלט
הנסתרות: אין די מוזיק וועלט

3 שעה פארגעניגן

וועלט בארימטער בעל מספר הר"ר ארי' אבראמאוויטש וועט האלטן די גאנצע פאמיליע געשפאנט מיט דריי דראמאטישע ערציילונגען רעקארדירט אויסשליסליך פאר די א בליק קינדערליך.

אן עונג יו"ט פאר דער גאנצער משפחה!

שמונה מי יודע

אין פארגרעסערטן מעגא-יו"ט א בליק פעקעדזש וועט איר טרעפן אכט נייע קאלומס און רובריקן מיט אוצרות פון ידיעות און אינטערעסאנטע טעמעס וואס וועט געבן א הנאה פאר אייך און און די גאנצע פאמיליע.

די רוקן-דעקל פון "אַ בּליק" פאַר סוכות תשע"ט
די רוקן-דעקל פון "אַ בּליק" פאַר סוכות תשע"ט

אויפרייס!!!🔥⚡


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל