מאנהעטן – ניו יארק סיטי מעיאר ביל דעבלאזיא האט נעכטן אונטערגעשריבן א געזעץ, וועלכע וועט ערלויבן ארעסטאנטן אין סיטי טורמעס צו מאכן טעלעפאן קאלס פאר אומזיסט, וואס דערמיט איז ניו יארק סיטי געווארן די ערשטע גרויסע סיטי אין אמעריקעדאס צו טאן. דער שריט פון ניו יארק, איז טייל פון דער גרעסערער נאציאנאלער באוועגונג, צו צוימען די געלטער און פראפיטן וואס פריוואטע פירמעס פארדינען פונעם אמעריקאנער טורמע סיסטעם, און איינס פון די זאכן וואס די פירמעס פארדינען פון טורמעס איבער'ן לאנד, איז דורכ'ן צושטעלן טעלעפאן סיסטעמען פאר די ארעסטאנטן, וואס ס'קאסט עטליכע צענט יעדע טעלעפאן קאל.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל