אידישע וועטער באריכט


די פראנט וואס איז געווארען פארהאנקערט נאנט צו אונז און געברענגט פארוואלקענטע און רעגענדיגע וועטער די לעצטע פאר טעג, וועט זיך ענדליך ארויסרוקן. מארגן וועט ווערן שענער דורכ׳ן טאג, אנהויב אפסטעיט און אביסעל שפעטער אין שטאט. דינסטאג און מיטוואך קומט די קומענדיגע פראנט נענטער, אבער דאס מאל זעהט עס אויס ווי עס רוקט זיך אדורך שנעל און ברענגט הערליכע וועטער פאר ענדע וואך ביז נאך שבת.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-☁️65
מאנטאג-☁️/🌤78
נאכט-☁️🌛67
דינסטאג -🌤80
מיטוואך-🌦?85
דאנערשטאג-🌤80
פרייטאג -🌤82
שבת-🌤86
זונטאג-🌤85

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌧?62
מאנטאג-☁️/🌤78
נאכט-☁️🌛67
דינסטאג -🌤82
מיטוואך-🌦?84
דאנערשטאג-🌤82
פרייטאג -🌤82
שבת-🌤85
זונטאג-🌤85

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-☁️59
מאנטאג-🌤78
נאכט-☁️🌛58
דינסטאג -🌦?77
מיטוואך-🌦?78
דאנערשטאג-🌤78
פרייטאג -🌤78
שבת-🌤80
זונטאג-🌤82

קעטצקילס
היינט נאכט-🌛☁️54
מאנטאג-🌤76
נאכט-☁️🌛55
דינסטאג -🌦?75
מיטוואך-🌦?77
דאנערשטאג-🌤75
פרייטאג -🌤76
שבת-🌤78
זונטאג-🌤78
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל