אין א פרואוו צו העלפן ניו יארקער איינוואוינער צו פארשטיין די ״מאדנע״ לבוש פון חסידים, האט דער מעיאר׳ס אפיס אראפגעשיקט עטליכע פאטאגראפירער צו היימישע געשעפטן אין בארא פארק, צו כאפן בילדער און פארעפנטליכט אן ארטיקל אין וועלכע זיי באשרייבן דעם שטריימל און בעקיטשע און קאפל, באגלייט מיט א קורצע ערקלערונג איבער דעם לעבנס שטייגער פון חסידישע אידן. דער מעיאר׳ס אפיס זאגט, אז זיי זוכן דערמיט צו זיכער מאכן אז אלע ניו יארקער באקענען זיך איינער מיט׳ן צווייטנ'ס לעבנס-שטייגער.

  בילד בילד בילד בילד בילד בילד בילד בילד  בילד בילד 

גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל