לאנדאן – א פרישער דיפלאמאטישער שטרייט איז אנטשטאנען צווישן ענגלאנד און רוסלאנד, נאכדעם וואס צוויי מענטשן געפינען זיך אין שפיטאל אין א שווערן צושטאנד, ווערנדיג פארפעסטיגט מיט די רוסישע נאוויטשאק סם, ווי נעכטן באריכטעט. בריטישע אויטאריטעטן האבן נעכטן געזאגט, אז עס זעט נישט אויס ווי די צוויי זענען פריש געצילט געווארן דורך רוסלאנד, נאר זיי זענען געקומען אין באריר מיט אן ארט וואס איז נאך געווען פארפעסטיגט פונעם אינצידענט מיט עטליכע מאנאטן צוריק, ווען א געוועזענער רוסישער שפיאן איז פאר'סמ'ט געווארן.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל