אלבאני – דאס לעצטיגע איבערטוישן אלע טאל בודקעס ביי פארנומענע בריקן און שאסייען אין ניו יארק סטעיט, צו פארגעשריטענע קעשלאזע טאל סיסטעמען, האט געברענגט אז די עם-טי-עי דערזעט זיך מיט מיליאנען דאלארן אין אומבאצאלטע טאלס. די אינפארמאציע קומט פון אן אודיט וואס דער ניו יארק סטעיט קאמפטראלער טאמעס דינאפאלי האט דורכגעפירט און פובליצירט נעכטן. אינעם אודיט שרייבט דינאפאלי, אז א מערהייט פון די אומבאצאלטע טאלס, וועלכע באטרעפט יעצט 1.6 מיליאן דאלאר, האבן פאסירט נאכדעם וואס די עם-טי-עי האט געטוישט צו די קעשלאזע טאל סיסטעמען.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל