וואשינגטאן – פעדעראלע פראקורארן האבן אפיציעל אריינגעגעבן אנקלאגעס קעגן דעם ניו דזשערסיער שטעטל וואודקליף, וואו לאקאלע אידישע איינוואוינער האבן געוואלט קויפן א שטיק פראפערטי נעבן זייער עקזיסטירנדיגער שוהל, כדי צו בויען א גרעסערע שוהל, נאכצוקומען דעם וואוקס כ"י. די וואודקליף אויטאריטעטן, און ספעציפיש מעיאר קארלאס רענדא און די זאונינג באורד באאמטע, האבן נאכאנאנד געשטעלט בלאקאדעס, אז די אידן זאלן נישט קענען דורכפירן דעם אפקויף, טראץ וואס די אידן זענען נאכגעקומען יעדן ספעציפישן פארלאנג פון די אויטאריטעטן.

די אריינגעגעבענע אנקלאגע איז טייל פונעם פרא-רעליגיע קאמפיין, וואס דער פעדעראלער אטוירני דזשענעראל דזשעף סעשאנס האט געמאלדן מיט א מאנאט צוריק.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל