ניו יארק – א פלאן פון די ניו יארקער העלט דעפארטמענט צו טוישן דעם עלעקטעראנישן סיסטעם ווי אזוי מ'רעקארדירט געבורט און טויט סערטיפיקאטן, רופט ארויס זארג ביי עסקנים, אז עס קען פירן אפצושטופן קבורות. די זארגן פאלגן נאך פראבלעמען ווען די סיטי האט ארויסגעלייגט דעם סיסטעם פאראיאר, און דער סיסטעם האט נישט גוט פונקציאנירט, אז עס האט געמוזט צוריקגעצויגן ווערן, וואס האט געפירט אז פאר א שטיק צייט האט גענומען זייער לאנג און ס'איז געווען זייער שווער צו באקומען א 'דעד סערטיפיקאט'. קאונסילמאן ר' חיים דייטש הי"ו, טשעיר פון די אידישע קאקוס, האט אויף היינט דאנערשטאג פאררופן א זיצונג איבער דעם.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל