בעלגיע – וויזא דעביט קארדס אין אייראפע האבן געליטן פון א מעכאנישע פראבלעם פאר נאענט צו צוויי טעג, וואס האט געברענגט אז מענטשן וואס האבן די קארטלעך, זאלן עס נישט קענען נוצן. מענטשן מיט וויזא דעביט קארטלעך אין אירלאנד, ענגלאנד, דייטשלאנד, פראנקרייך און נאך אפאר אייראפעאישע לענדער, האבן געזאגט אז ווען זיי האבן פרובירט איינצוקויפן, איז ארויפגעקומען אז זיי האבן נישט קיין געלט אין זייערע אקאונטס. וויזא האט ארויסגעגעבן א סטעיטמענט אז זי ווייסט פונעם פראבלעם, און זי ארבעט צו דערגיין וויאזוי עס האט פאסירט און עס צו פאררעכטן. נעכטן אינמיטן טאג האט מען געהערט אז ס'איז שוין פולקאם פארראכטן און וויזא פארשפרעכט אז ס'וועט מער נישט פאסירן.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל