וויען – אויב איר שפירט זיך לאנגווייליג מיט אייער לעבן דאהי אויף אונזער פלאנעט, קענט איר זיך איינשרייבן צו ווערן א בירגער אינעם לאנד "אסגארדיע", און האפן אז די פירער פון דעם "לאנד" גייען טאקע אויספירן זייער פארשפרעכונג און בויען א לאנד אויף דער לבנה. אסגארדיע איז געגרינדעט געווארן בלויז 20 מאנאטן צוריק, און איר פירער איגאר אשורבאלי זאגט, אז ער האט שוין צוויי הונדערט טויזנט בירגער, א קאנסטיטוציע און אן ערוויילטן פארלאמענט. אשורבאלי איז אפיציעל איינגעשוואוירן געווארן ביי א צערעמאניע נעכטן מאנטאג, און ביי זיין איינשווערונג רעדע האט ער געזאגט אז זיין ציל איז צו האבן 150 מיליאן בירגער אויף דער לבנה אין צען יאר ארום.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל