אידישע וועטער באריכט


אויסער פון אפאר שויערס און שטורעמס וואס זענען מעגליך מיטוואך, קומט א לאנגע שטרעקע פון שייינע זוניגע און ווארעמע וועטער.


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌛55
דינסטאג -🌤76
נאכט-☁️62
מיטוואך-🌦?82
דאנערשטאג-🌤85
פרייטאג -🌤78
שבת-🌤80
זונטאג-🌤85
מאנטאג-🌤82

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌛53
דינסטאג -🌤75
נאכט-☁️60
מיטוואך-🌦?82
דאנערשטאג-🌤85
פרייטאג -🌤78
שבת-🌤80
זונטאג-🌤85
מאנטאג-🌤82

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌛50
דינסטאג -🌤75
נאכט-☁️57
מיטוואך-🌦80
דאנערשטאג-🌤80
פרייטאג -🌤78
שבת-🌤78
זונטאג-🌤85
מאנטאג-🌤82
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל