וואשינגטאן – דער סענאט האט נעכטן געשטימט אויף א ביל, וואס וועט צוריק אריינשטעלן אין קראפט די "נעט נוטראליטי" געזעצן וואס זענען באשטעטיגט געווארן אונטער פרעזידענט אבאמא. "נעט נוטראליטי" איז דער קאנצעפט אז די קאמיוניקאציע פירמעס וואס שטעלן צו די אינטערנעט פארבינדונג, זאלן נישט טארן קאנטראלירן ווי שנעל אדער לאנגזאם די אינטערנעט גייט פאר ספעציפישע וועבסייטס, אזוי אז זיי זאלן נישט קענען איינשטעלן שנעלערע אינטערנעט צו וועבסייטס פון וועלכע זיי פארדינען עפעס, און פאמעלעכע אינטערנעט צו וועבסייטס וואס ברענגט זיי גארנישט קיין פראפיט. די טראמפ אדמיניסטראציע האט מיט עטליכע מאנאטן צוריק געמאלדן אז זי טוט אפשאפן די רעגולאציעס, אבער יעצט האט דער סענאט, דעמאקראטן און רעפובליקאנער צוגלייך, צוריקגעשטעלט די רעגולאציעס. למעשה דארף עס נאך דורכגיין עטליכע אנדערע שטאפלען.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל