אויסטראליע – אויטאריטעטן אין אויסטראליע האבן זיך דערזען מיט אן ערנסטן פראבלעם, נעמליך קענגערו באשעפענישן וועלכע זענען ממש "עדיקטעט" צו מייערן, און טוען אטאקירן טוריסטן וועלכע קומען זיי באטראכטן. פון מויל צו אויער גייען ארום שמועות איבער די קענגערוס אין לעיק מעקוערי, אויסטראליע, אז זיי זענען זייער פריינטליך און מען קען צוגיין גאר נאנט צו זיי, אבער אין רעאליטעט פאסירט כמעט יעדן טאג אז טוריסטן ווערן אטאקירט דורך די שארפע פיסלעך פון די באשעפענישן. די אויטאריטעטן זאגן אז די קענגערוס אטאקירן מענטשן ווייל זיי זענען הונגעריג נאך מייערן, אבער וואגן זאל מען זיך צו ברענגען מייערן, ווייל זיי ווערן נאר מער אגרעסיוו ווען מען געבט זיי וואס זיי האבן ליב...

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל