אלאסקע – א רויבער וועלכער האט ממש נישט געקענט ווארטן אפצוציילן זיין גערויבטן רכוש, איז ארעסטירט געווארן אינדרויסן פון א באנק אין אלאסקע. דער פארשוין מייקל געיל נעש, איז ארעסטירט געווארן דורך די פאליציי אין ענקארידזש, אלאסקע, פארנט פונעם "פוירסט נעשאנעל" באנק, מיט 400 דאלער אין א זעקל, און נישט נאר וואס ער איז געווען א שלימזל פאר'ן ציילן דאס געלט פארנט פונעם באנק, נאר דער נאטיץ וואו ער האט געשריבן פאר'ן "טעלער" זיין פארלאנג פאר געלט, איז געווען א צעטל פון אן אפליקאציע פאר "עפארדעבל האוזינג" וואס נעש האט געהאט אויסגעפולט מיט זיין אינפארמאציע!

בילד


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל