סיאטעל – די אידישע געמיינדע אין סיאטעל, וואשינגטאן האט אריינגעגעבן אן אנקלאגע קעגן דער לאקאלער רעגירונג, איבער אן ערנסטן פראבלעם פון היימלאזע פארשוינען וואס דרייען זיך ארום און אינעווייניג פון צוויי בתי חיים אין דער שטאט. עס זענען פארהאן צוויי בתי חיים, איינס די ספרדי'שע בית החיים, און די צווייטע די ביקור חולים בית החיים, וואס ביידע געפינען זיך איינס קעגנאיבער די אנדערע, און אין די לעצטערע יארן האבן היימלאזע מענטשן זיך אנגעהויבן באזעצן ארום די ביידע בתי חיים, אריינגערעכנט דאס וואס זיי ברענגען זייערע גרויסע מאביל היימען און שטעלן זיי אראפ אינעם פארקינג לאט פון די צוויי בתי עלמין, וואס האט שוין געברענגט 50 טויזנט דאלאר שאדנס פאר דער קהילה, וועלכע וויל אז די סיטי זאל זיי צוריקצאלן דאס געלט.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל