ניו יארק סיטי וועטער

גאסט עדיטאריאל: פרעזידענט טראמפ צייכענט אפ א וואך אנגעפילט מיט געווינס'ן און דערגרייכונגען

אוי איז דאס געווען א וואך... עס איז געווען - ווי דער ווערטעל לויטעט - אז ווען עס רעגענט גיסט...

די רעפובליקאנער האבן קוים געקענט פארדייען איין נצחון, און א צווייטער און גרעסערע איז אונטערגעקומען. עס איז געווען ניצחון רודפת ניצחון. און מיר זענען דא אין א געוואלדיגע דיאלעמא. ווען עס איז פארהאן שרייב סחורה פאר כאטשיג זעקס וואכן... איך ווייס נישט פון ווי אנצוהייבן און פון ווי אויסצולאזן... זאל איך רעדן פון דער 'אש און פארעך' וואס ער האט געמאכט פון אייראפע מיט די איראנער מיטן ארויסטרעטן פונעם איראן דיעל, אדער זאל איך רעדן פון זיין זיסען נצחון אויף זיין דם שונא ניו יארק סטעיט אטערני דזשענעראל עריק שניידערמאן. און ווער רעדט נאך פונעם צווואנציגסטן יאר הונדערט וועלט'ס וואונדער, דער שלום אויף דער קארעא האלב אינזל, און די נאכפאלגענדע דירעקטע געשפרעכן צווישן 'קים יאנג אן' מיטן אמעריקאנער פרעזידענט טראמפ. והעולה על כלנו, דער געלונגענער וויזיט פון מייק פאמפעיאו, אויף וועמען די דעמאקראטן האבן געזאגט אז ער איז נישט פעאיג צו זיין סעקרעטערי אוו סטעיט. און דער דאזיגער שלימזל קערט זיך צוריק פון א העכסט געלונגענע וויזיט אין נארט קארעא מיט די באגלייטונג פון דריי לאנג יעריגע אמעריקאנע משכונות, און עס זאל אוודאי נישט שאטן קיין עין הרע, האט ער די וואך באקומען די שטערקסטע ציפערן אויפן עקאנאמיע וואס א אמעריקאנע פרעזידענט האט נאר געזען זינט פרעזידענט עף.די.אר.! גענוג? צו איר דארפט נאך?....

בילדאוי איז דאס געווען א וואך...., עס איז געווען ווי דער ווערטעל לויטעט אז ווען עס רעגענט גיסט..., די רעפובליקאנער האבן קוים געקענט פארדייען איין ניצחון, און א צווייטער און מער גרעסערע איז אונטער געקומען, עס איז געווען ניצחון רודפת ניצחון.., און מיר זענען דא אין א געוואלדיגע דילעמא, ווען עס איז דא שרייב סחורה פאר כאטשיג זעקס וואכן..., איך ווייס נישט פון ווי אנצוהייבן און פון ווי אויסצולאזן.., זאל איך רעדן פון דער 'אש און פארעך' וואס ער האט געמאכט פון אייראפע מיט די איראנער מיטן ארויסטרעטן פונעם איראן דיל, אדער זאל איך רעדן פון זיין זיסן ניצחון אויף זיין דם שונא ניו יארק סטעיט אטערני דזשענעראל עריק שניידערמאן, און ווער רעדט נאך פונעם צווואנציגסטן יאר הונדערט וועלט'ס וואונדער..,

דער שלום אויף דער קארעא האלב אונזעל, און די נאכפאלגענדע דירעקטע געשפרעכן צווישן 'קים יאנג אן' מיטן אמעריקאנע פרעזידענט טראמפ, והעולה על כילנה דער געלונגענער וויזיט פון מייק פאמפעיאו, אויף וועמען די דעמאקראטן האבן געזאגט אז ער איז נישט פעאיג צו זיין סעקרעטערי אוו סטעיט.., און דער דאזיגער שלימזל קערט זיך צוריק פון א העכסט געלונגענע וויזיט אין נארט קארעא מיט די באגלייטונג פון דריי לאנג יעריגע אמעריקאנע משכונות, און עס זאל אודאי נישט שאטן קיין עין הרע, האט ער די וואך באקומען די שטערקסטע ציפערן אויפן עקאנאמיע וואס א אמעריקאנע פרעזידענט האט נאר געזען זינט פרעזידענט ' FDR '! גענוג? צו איר דארפט נאך?....

און דער אמת איז, איך הייב שוין אן צו ווערן אביסעלע נערוועז.., עס גייט אים שוין צו גוט.., דאס איז עפעס חוץ לדרך הטבע'דיגע הצלחות. עס איז באקאנט דער מעשה פון דער גרויסער עושר וואס זיינע באדינער האבן געטראגן צום טייך וואשן און אפשווענקען, זיינע טייערע גאלדענע כלים באזעצט מיט טייערע איידל שטיינער, אינמיטן וואשן איז געקומען א שטארקע כוואליע און האט אלעס פארשוועמט.

די באדינער זענען געווען אויסער זיך פאר אויפרעגונג, נישט וויסענדיג וואס צו טון, פלוצלונג זעען זיי ווי דער וואסער ברענגט צוריק אלע טייערע כלים פון זיך אליין, און אן קיין שום אנשטרענגונג האבן זיי צוריק געפינען אלע טייערע כלים און אפילו איינ'ס האט נישט געפעלט, ווען מען האט דאס פארציילט פארן עושר האט ער אנגעהויבן זייער שטארק צו וויינען און קלאגן, אויף די פראגע וואס איז דא די גרויסע טרויער בשעת ווען עס געשעט אזעלכע ניסים, האט ער געענטפערט: "דאס לעבן איז ווי א ראד וואס דרייט זיך, אמאל איז מען אונטן און אמאל איז מען אויבן, אז איך זע אז עס געשעט צו מיר אזעלכע אומדערהערטע הצלחות, אז אפילו פארשוועמטע כלים קערן זיך צוריק פון זיך אליינ'ס, ציטער איך, צו איך בין נישט אנגעקומען צום שפיץ פונעם הצלחה פיראמידע, און פון יעצט און ווייטער ווען איך חלילה גיין בארג אראפ ח"ו, דערפאר וויין איך און איך בין טרויעריג.

און וכך הוה, פון דעמאלט'ס אן האט זיין מזל אנגעהויבן גיין בארג אראפ, ער האט פארלוירן זיין גאנצע פארמעגן און איז געווארן א בלוט'יגע ארימאן. מיט א צייט שפעטער איז ער געווארן זייער קראנק מיט עפעס זייער א זעלטענע מחלה, און קיינער האט אים נישט געקענט העלפן, אזוי איז ער נעבעך אפגעלעגן א קראנקער עלנד און שוואך. מאכט זיך אמאל אז דער קייזער'ס פערזענליכער דאקטאר איז פונקט געווען אין שטאט, און האט געדארפט באזוכן דער זעלבע שפיטאל ווי דער ארימאן – קראנקער איז געלעגן, האבן עטליכע ידידים געשתדל'ט ביים דאקטאר אז ער זאל אריינגיין א קוק טאן אויף דעם געוועזענע עושר, ווען דער דאקטאר איז געקומען און האט אים אונטערזוכט האט ער זיך אנגערופן מיט טרויער, אז ער ליידט פון עפעס א זעלטענע מחלה וואס מען קען נאר היילן מיט בלוט פון עפעס א גאר זעלטענע פויגל, און איז זייער שווער און טייער צו באקומען, אבער אזא ארימאן וועט זיך דאס נישט קענען אונטערנעמען אויף קיין פאל, און דעריבער זעט ער נישט פאר אים קיין שום עצה.

ווי נאר דער דאקטאר האט ארויסגעגעבן דעם פסק, האט מען געהערט קלאפן אויפן פענסטער, און צו אלעמענ'ס וואונדער איז דאס פונקט געווען דער גאר זעלטענע פויגל אין וואס מען האט זיך גענויטיגט אזוי שטארק! דער דאקטאר האט תיכף א נעם געטאן דער פויגל, און האט אויסגעקוועטשט דערפון דאס בלוט און האט צוגערייט דערפון דער ספעציעלע מעדעצין, בשעת ווען ער איז צוגעגאנגן צו דערלאנגן פארן חולה דער מעדיצין, איז פון גרויס התרגשות דער טעפעלע מיט די מעדיצין ארויסגעפאלן פון דער האנט, און האט זיך אויסגעגאסן אויפן ערד.

עס איז נישט צו באשרייבן דער צער און אנטריסונג וואס דער דאקטאר מיטן גאנצן עולם האבן דעמאלט'ס געשפירט, ליגט דא א בלוט'יגע ארימאן וואס פארמאגט נישט גארנישט נעבעך, שוין יארן וואס קיינער קוקט זיך נישט אום אויף זיין מצב, און ווען עס קומט שוין ענדליך צו גיין א גרויסע דאקטאר, און ער באקומט די נויטיגע מעדיצינען מיט גרויע ניסים, גיט זיך דאס אלעס א גיס אויס אין די לעצטע מינוט, און דער לעצטער האפענונג איז געגאנגן לטמיון, ווי קען מען אראפשלונגען אזא צער?

אבער צו אלעמענ'ס וואונדער האט אונזער געוועזענע עושר אנגעהויבן צו לאכן און צו טאנצן, זאגענדיג אז קיין ערגערע און טיפערע מצב פון דעם איז שוין נישט דא, דעריבער איז ער זיכער אז ער וועט בקרוב צוריק אויפגעראכטן ווערן און צוריק ווערן א גרויסע עושר, און וכך הוה. עד כאן די שפאנענדע מעשה. יעצט צוריק צו דער "אנאליז".

ווי פריער געשמועסט עס גייט אים שוין אביסעלע צו גוט..., און איך בין נישט באזארגט פאר טראמפ'ן נאר וועגן עפעס א אלטע 'אידישע ליכט' מעשה.... אויפן פאליטישע שך ברעט איז אויך זייער נישט גוט צו זיין עפעס א חוץ לדרך הטבע'דיגע געווינער, קודם כל איז קיינמאל נישט גוט צו זיין א אומגעווענליכע מוצלח, ווייל דעמאלט'ס שאפט מען זיך איין צופיל שונאים, און צופיל אומפארגינער'ס, און כאטשיג וואס אין א פריוואטע לעבן איז דאס נאך נישט עק וועלט, אבער אין פאליטיק קען דאס מיינען "סוף פסוק", ווייל אז מען האט צופילאומפארגינער'ס קען מען נישט צופיל שטייגן אין
פאליטיק.

און בכלל איז עס זייער נישט גוט צו זיין א "סופער ווינער", ווייל עס קלאפט זייער נישט גוט אויס נאכדעם ווען זאכן גייען שוין נישט אזוי גוט, און דער עולם האט זייער "היי עקספעטעישאנ'ס", כאטשיג וואס פאר א געווענליכע פאליטישאן טוט ער גאנץ א פיינע ארבעט, און עס קומט זיך אים א גוטע צייכן, דאך וועלן רוב מענטשן ארונטער רייסן דעם פרעזידענט אין אזא פאל, און אים קריטיקירן אז ער פוילעצט אונטער און ער טוט נישט גארנישט פארן לאנד. שוין, נאכדעם וואס איך האב אנגעדרייט א געשמאקע שטיקל געשיכטעלע, אזוי אז עס זאל נישט שאדן חלילה א 'עין הרע' אויף אונזער פרעזידענט..., קען מען זיך נעמען רעדן תכלית....

רבותי, ער איז פיינע נייעס... און נישט סתם פיינע נייעס, נאר עפעס 'מעגא מעגא פיינע נייעס'..., אויף טעקסט לינגא שרייבט מען דאס MMFN ....., אויף אזא וואך איז א יעדע ווארט וואס איך וועל נאר שרייבן אדער צולייגן, בלויז זיין אין דער בחינה פון כל המוסיף גורע.., און עס בלייבט נאר איבער צו ציטירן אלע ברכות וואונטשן פון דער תורה, "וכל אשר הוא עושה ה' מצליח" און "ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים עמו" וכו' וכו', און אז איר ווילט, האב איך א גאנצע ליסטע מיט פסוקים פון דא ביז'ן 'אוצר החכמה'.., הקיצור ער איז עפעס א נישט נארמאלע מוצלח ווי ער ווענדט זיך נאר.

אבער פטור בלי כלום אי אפשר, איך וועל אייך נישט סתם אזוי צעדרייט מאכן מיט מיינע 'קארני' וויצן, אן עפעס שרייבן צו דער זאך אויך.., איז אזוי, פון די אלע באמבאדיסטישע נייעסער איז די מידיא נאך אלט'ס נישט געקומען צו דער החלטה אז ער איז טויגליך, ניין, וואס עפעס? דער פרעזידענט איז גוט? ניין, איי ער האט דאך אדורכגעפירט א היסטארישע זאך וואס פלאגט שוין די וועלט פאר די לעצטע זיבעציג יאר? הא גופא קשיא.. עפעס איז פישי מיט די גאנצע קארעא דיל, זיי האבן זיך עפעס צו שנעל געבראכן, און ווער ווייסט וואס ער האט זיי צוגעזאגט דערפאר? וכדו' וכדו' אלע זייערע שטותים.

דער אמת איז, אז אסאך רעפובליקאנער און אני בתוכם, וואונדערן זיך אויך וואס איז פשט פון זיין אויסטערלישע סוקסעס אויפן קארעא פראנט, איך מיין נאך אלעם איז ער דאך געווען א הארטע ניסל מיט וואס דער וועלט האט זיך נישט געקענט ספראווען פאר זיבעציג יאר, און דא ברענגט ער אים צו די קניען אזוי נישט דיר און נישט מיר, דאס איז באמת א הארבע פראגע. נאר דער תירוץ איז אז א יעדע אונטערוועלטניק טרעט אפ ווען ער זעט אז עס איז דא א גרעסערע מחוצף פון אים אינעם געגענט, די קארעא'ער זענען געווען געוואוינט צו האנדלן מיט ליצים פון אייראפע און וואשינגטאן, וואס זייער ווארט איז נישט געווען קיין ווארט, און האבן זיך זייער שנעל געבראכן צו אביסל סטראשונגען, און האבן געקענט באשטיין צו לייזן קריזיסן מיטן אפשיקן טאנען פון 'עיד און פארפלעגונג' צו די אויסגעהונגערטע קארעא'ער און פארטיג.

זיי האבן נאך באמת קיינמאל נישט געהאט איינער וואס זאל זיי ווייזן אז ער האט א בלוטיגע פאסיק...., און דער עיקר איינער וואס זיין ווארט זאל זיין א ווארט, און איינער וואס דערשרעקט זיך נישט פון זייערע הוילע סטראשונגען. ווען זיי האבן געהערט אזעלכע ווערטער ווי "מיין קנעפעל איז גרעסער פון דיינע און עס ארבעט" האבן זיי צום ערשטן מאל זיך דערזען מיט א פארשוין וואס דערשרעקט זיך נישט פון סתם הוילע פראפעגאנדע, ער איז א מענטש צום טיש, און ער מיינט ביזנעס. צו דער קארעא קאפ דארף מען רעדן א שפראך ווי טראמפ, צו זיי דארף מען לאזן פאלן אזעלכע קאמענט'ס ווי "דער קליינער ראקעט מאן" אדער "דער נידריגער פעשליכער פירער", איינמאל זיי האבן דערזען אז ער מיינט עס ערנסט האבן זיי זיך צוזאמגעלייגט ווי א פאפירענע געביידע, ואידך פירושא זיל וקרא...
ווי איז דאס געשעהן?

אלע לעבעלס

5-דזשי א בליק א שמייכל אבאמאקעיר אבדול גהאני באראדער אבדול פאטאח על-סיסי אבדולא יאמין אבו סאאיף אבות ובנים אביגדור ליבערמאן אברהם מרדכי מלאך אגודת ישראל אגריקולטור אדאלף היטלער אהייא אהרן בנציון ווידער או. דזשי. בי. עי או.דזשעי. פּעק או.יו. אובער אוגאנדע אודיא אודע לאנדבאוער אוהורו קעניאטא אוויאציע אוזבעקיסטאן אוטיזם אויסטראליע אומאן אומאר על-ראזאז אונגארן אוקראינע אוראגוויי אורין העטש אושען אינפיניטי אזיע אזערבידזשאן אי.יו. אי.סי.בי. אי.פי.עי. איאטאלא כומעיני איבעי איבערוואג אידישע הויפן איוואנקע טראמפ איטאליע איטסונארי אנאדערא איי-אָו-עס איי.אר.עי. איי.אר.עס. אייאווע איידעהא אייווארי קאוסט אייסיס אייסלאנד אייק קאוועלאדזשע אייקיע אייראפע איירלאנד אילהאן אמאר אילינאי אילעין טשאו אימיגראציע אימעילגעיט אימעילגעיט 2.0 אימפיטשמענט אימראן קהאן אינדאנעזיע אינדיאנא אינדיע אינדיען פוינט אינטעל אינטערוויא אינטערנאַציאָנאַל אינטערנאציאנאלן ספעיס סטאנציע אינטערנעט אינטערעסאנט אינטערפאל אינסטעגראם אינפראסטרוקטור איסט ריווער איסלאמישע דזשיהאד איראן איראק איתמר גינצבורג אכמעד ראכאמי אכסאן איקבאל אל-על אלאבאמא אלאסקע אלאסקע עירליינס אלבאניע אלבערטא ניסמאן אלבערטא פודשימארי אלדזשיריע אלט-רייט אלטערנעיט סייד פארקינג אלי לארידזשאני אליבאבא אלידזשיענט עיר אליווער נארט אליעזר ברלנד אלכסנדר אלכסנדר אקאסטא אלען דערשאוויץ אלעקס אזאר אלעקס דזשאונס אלעקס וואן דער זעוואן אלעקסאנדער דאונער אלעקסאנדריע אקעסיע-קארטעז אלעקסיי נעוואלני אלעקסיס ציפראס אלערגיע אמאן אמאר אל-באשיר אמנעסטי אינטערנאציאנאל אמעריקע אמעריקען עירליינס אנאטאלי אנטאנאו אנאליז אנגאלע אנגעלע מערקעל אנדרעי דודא אנטאני סקאראמוטשי אנטאניא גוטערעז אנטאניא לעדעזמא אנטי-טראסט אנטיסעמעטיזם אנטיפא אנקעטע אסאסיעטעד פרעס אסטמא אסקאר לאפּעז ריווערא אפגאניסטאן אפסטעיט נ.י. אפעק אפקויפן און פאראייניגונג אפרים הערשקאוויטש אפרים שעהר אפריקע אקאיעד אולא אקלעהאמע אר.טי. אר.סי.סי.עס. אראס אגאלאראוו ארגענטינע ארטיפישעל אינטעלידזשענס ארי ווייזער אריזאנע אריטריע ארכעאלאגייע ארמעניע ארנאלד שווארצענעגער ארעגאן ארץ ישראל ארקענסא אשראף גאני באב מענענדעז באב קאורקער באבוב באהאמעס באו דיטעל באואינג באואינג 737 באזפיעד באכראין באליוויע באליסטישע וואפן באמבארדיער באן קי-מון באנק אוו אמעריקע באנקראט באסטאן גלאוב באסניע באצאלטע אנאנס באקא האראם באקסד.קאם בארא פארק באראק אבאמא בארבארא אנדערוואוד בארהאם סאליע באריס דזשאנסאן באשאר אל-אסאד באשעפעניש רעכט בודזשעט בולגאריע בזק בי-1-בי בי-ענד-עידזש בי.בי.סי. בי.עם.דאבעליו בי.פי. ביאלאגישע וואפן ביבי נתניהו ביטקוינס ביל געיטס ביל דעבלאזיא ביל לארקין ביל קלינטאן ביל קעסידי ביל שיין בילדער בינגאו בלו ארידזשין בלוטיגע שיסעריי בלומבערג ניוז בלומינג גראוו בלומינגבורג בלעקוואטער בעדפארד סענטער בעטא אראורקע בעל התניא בעלארוס בעלגיע בעלזא בען סאס בען קארדין בען קארסן בענגלאדעש בעני גאנץ בעסט ביי בערל טויבער בערל לאזאר בערנארד ארנאלד בערני סענדערס בערקשייער בראזיל בראנקס בראק לאנג בראשית שיף ברוך גארין ברוך דיין האמת ברוס ראונער ברוקלין ברידזשגעיט בריטיש עירוועיס ברייטבארט ניוז ברייען קאלב ברייען קעמפ ברייען ראסס ברייען שאטז ברית מילה ברסלב ברעד לענדער ברעד פארסקעיל ברעט קעווענאו ברעיקינג ניוז ברעקזיט גאו דעדי גאלדמאן סאקס גאן קאנטראל גאסט עדיטאריאל גואטאמאלא גואם גוגל גוואנטאנאמע בעי גולן בערג גור גורביר גרעוואל גזירת גיוס גיבראלטאר גייקא גמליאל כ"ץ גמליאל רבינוביץ געווין ניוסאם געזונט געזעץ געזעץ ענפארסמענט געמבלינג געמיינדע גערי דוד קאהן געריכט גראפיטי גרוזיע גריכלאנד גרין ניו דיעל גרינע פארטיי גרעב גרעג עבאט גרעג פענס דאוג דוסי דאוג דזשאונס דאמיניק ראפּיני דאמיניקען רעפובליק דאן לעמאן דאן מעקגעהן דאנא ברעזיל דאנא רארבאכער דאנעלד טאסק דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ דזשוניער דאנקין דאונאטס דאקא דאקומענטן דוב הייקינד דוד בירנבוים דוד גרינפעלד דוד הערש מאנדל דוד וואנונו דוד פריעדמאן דוישטע באנק דושינסקיא דזשאבס דזשאו ארפעא דזשאו בארטאן דזשאו ביידען דזשאו לאוטע דזשאו ליבערמאן דזשאו מענשין דזשאול דזשיאמברא דזשאוסעף מעקארטי דזשאוסעף פערקאוקאו דזשאיר באלסאנארא דזשאן באלטאן דזשאן בוראסאו דזשאן ברענען דזשאן דאוד דזשאן היקאנלופער דזשאן טאורי דזשאן טעילאר דזשאן טעסטער דזשאן מעקעין דזשאן עף. קענעדי דזשאן פאדעסטא דזשאן קאנינגהעם דזשאן קאניערס דזשאן קארנין דזשאן קעלי דזשאן קעסיק דזשאן קערי דזשאנאטאן פאלארד דזשאנסאן-און-דזשאנסאן דזשאסטין טרודא דזשארדזש דאבעליו בוש דזשארדזש לעטימאר דזשארדזש סאראס דזשארדזש עידזש.דאבעליו. בוש דזשארדזש פאפאדאפולוס דזשארדזשיע דזשוליאן אסאנדזש דזשוליאן קאסטרא דזשומאן וויליאמס דזשומעין וויליאמס דזשי-20 דזשי-7 דזשי.אי. דזשיבוטי דזשיל סטיין דזשים אקאסטא דזשים בריידענסטין דזשים דזשארדען דזשים דזשוסטיס דזשימי מאראלעס דזשימי קארטער דזשינע העספעל דזשעב בוש דזשעב הענסערלינג דזשעט עירוועיס דזשעט-בלו דזשעי אינסלי דזשעי סעקולא דזשעי-פי ווידיאס דזשעי.בי.פריצקער דזשעי.פי.מארגען טשעיס דזשעימס אינהאף דזשעימס אניעל דזשעימס וואוסלי דזשעימס מעטיס דזשעימס פיעלדס דזשעימס קלעפער דזשעיסאן שעיפעץ דזשעיעם דזשעיקאב זומא דזשענעט יעללען דזשענעראל מאטארס דזשעף בעזאס דזשעף מערקלי דזשעף סעשאנס דזשעף פלעיק דזשעפערי לארד דזשעפרי בערמאן דזשעקי ספּייער דזשעראד קושנער דזשעראום פאועל דזשערי בראון דזשערי נאדלער דזשערסי סיטי דזשערעמי קארבין די וואך די פיליפינען די פעד די פרשה די צייטונג די.עיטש.על די.ען.עי. דייטשלאנד דייעביטיס דייעט דייען פיינסטיין דין תורה דינא דינע פאועל דיסקרימינאציע דיען העללער דיען סקעלאס דיפלאמאטיע דיק דורבין דירות דירעגולאציע דניאל העקסטער דעב פישער דעבאטע דעוויד אורבען דעוויד איגעי דעוויד בערנהארדט דעוויד דיוק דעוויד יאנסי דעוויד שאלקין דעווין נונעז דעווין פעטריק קעלי דעיוו רייטשערד דעיוויד אייק דעיוויד סיסיליען דעיוויד קאוטער דעיוויד קאטש דעיוויד קלארק דעלאוועיר דעלטא דעלטשי ראדריגעז דעמאקראטישע פארטיי דעמיטרי מעדוועדעוו דעמיטריאס פאגורטסיז דען דאנאווען דען קאוטס דעניעל אורטעגא דעניעל נייגרא דענמארק דער אוצר דער בלאט דער בליץ דער וועקער דער יוד דער שטערן דעראל אייסא דר. רפאל דראגס דראון דרום אפריקע דרום דעקאטע דרום סודאן דרום קאראליינע דרום קארעא דשאן פרילי דשואיש אמעריקען העריטעדש מאנאט דשעימס קאומי דשעיסאן גאלדבלאט דשעיסאן גרינבלאט דשערי-מענדערינג האוואאי האווארד שולץ האוזינג האום דיפאו האומלענד סעקיוריטי האוערד שולץ האופ היקס האיטי האלאנד האלאקאוסט האמזא אסאמא בין לאדין האנג קאנג האנדא האנדוראס האנדל האנדל דעפיציט האני מאליקי האניוועל האפינגטאן פאוסט האקים דזשעפריס האריקעין אירמא האריקעין האזעי האריקעין הארווי האריקעין לעין האריקעין מאריא האריקעין סענדי האריקעין פלארענס הארמוז הדס גאלדפארב הואוועי הואן קארלאס ווארעלא הוליא בארגעז הומא אבאדין הונגער היידאר על אבאדי היידראזשין באמבע היימלאז הייפערלופ הילטאן הילערי קלינטאן היסטאריע הלכה העלט קעיר הענריקע פענע ניעטע העק הערטז הערי ווילסאן העשי טישלער השגחה פרטיות וואו עיר וואודי דזשאנסאן וואולקאן וואטסעפפ וואל סטריט דזשורנאל וואל סטריט מארקעט וואלגרינס וואלד פייער וואלווא וואלוטע וואלטער שאוב וואלמארט וואלן וואלקאן וואלקסוואגאן וואנג איע וואפן האנדל וואקסין ווארען באפעט וואשינגטאן די.סי. וואשינגטאן סטעיט וואשינגטאן פאוסט וויאריקע דאנסילע ווידעא וויזא וויזניץ וויי.פי.זשי. ווייאמינג ווייסע עקסטרעמיזם ווילבאור ראסס וויליאם באר וויליאם ברעדפארד וויליאמסבורג וויסנשאפט וויסקאנסין וויעטנאם וויען וויקטאר אורבאן וויקיליעקס וויקיפידיע ווירדזשין אטלאנטיק ווירדזשין איילענד ווירדזשיניע ווירטואלע רעאליטעט וולאדימיר זעלענסקי וולאדימיר פוטין וועטער וועטעראנען וועטערבאריכט וועיז וועימא וועלט האנדלס ארגאניזאציע וועלס פארגא ווענעזועלע ווענעטא וועסט נייל וויירוס וועסטשעסטער קאונטי ווערייזאן ווערמאנט ווערעזאנא בריק זאונינג זוזאנע קאפוטאווע זי.טי.אי. זימבאבווע זיקא וויירוס זעלבסט-דרייוונדיגע קארס זעלבסשטענדיגקייט זעליאז אנדריוו זקני ציון פראטאקאלן זשאמאל קאשוגי זשורנאליזם חבד חברה הצלה חיזבאלע חיים דוד צוויבל חיים דייטש חיים עקשטיין חילול השם חינוך חנוכה חסד חסידות חתם סופר טאהש טאון אוו פאלם טרי טאוני בלעיר טאוני האוואטער טאזשיקסטאן טאיאטע טאליבאן טאם גערעט טאם וואולף טאם טיליס טאם מארינאו טאם סטייער טאם פערעז טאם פרייס טאם קאטאן טאם קארפער טאם שענאן טאמעס ברונעל טאמעס דינאפאלי טאמעס לאופעז פּיער טאנזאניע טאני עווערס טאני שאריס טאפאן-זי בריק טאקער קארלסאן טארא קאונאו טארגעט טארטיקוב טוויטער טוויטערשטורם טויט שטראף טויס.אר.אס טולסי גאבארד טוניזיע טוריזם טורקמעניסטאן טי.מאביל טי.עס.עי. טי.פי.פי. טייוואן טיילאנד טיים מאגאזין טים דרעיפער טים מורפי טים רייען טינא סמיט טעאדאר אלסאן טעד קרוז טעכנאלאגיע טעלעגראם טעלעמארקעטינג טעלעקאמיוניקאציע טענעסי טעסלא טעקס טעקסאס טעראר טעריסא מעי טערקיי טראגעדיע טראוועל טראמפ אינטערנאציאנאלע האטעל טראמפ טורעם טראמפ פאנדעישאן טראמפ-רוסלאנד סקאנדאל טראמפקעיר טראנספארטאציע טראנספלענט טראנקריפט טרעי גאודי טרעיאן ווייט טרעפיק באריכט טשאד טשאי אינגווען טשאק גרעסלי טשאק שומער טשארלי בעיקער טשארלי דענט טשארלס קאטש טשילע טשעטשניע טשעכיי י.י. דזשעיקאבסאן יאהו יאהרצייט יאווערי מוסאוויני יאיר לפיד יאן סטאלטענבערג יאפאן יאפפעד יארגעי מאסאן יהודה גרין יו-טוב יו.עס. ארמיי יו.עס. מעיל יו.עס. נעווי יו.עס. עיר פארס יו.עס. פאוסטעל סערוויסעס יו.עס. קאוסט גארד יו.עס.עם.סי.עי. יו.עף.או. יו.פי.עס. יואל אשר לאבין יואל זילבער יואל ראטה יוטא יולעט פעקערד יום העצמאות יום כיפור יונה כהן יוני הייקינד יוניאנס יונייטעד מאנרא יונייטעד נעישאנס יונייטעד עירליינס יונתן שווארטץ יוסאף טשאהאד יוסטיץ דעפארטמענט יוסי געשטעטנער יורא יושע לאווי יחזקאל משה מתתיהו מלכה יסודות יעדאניס ראדריגאז יעוועטע קלארק יעקב ליצמאן יעקב משה גאנץ יעקב נפתלי ראזענבערג יצחק אולמאן יקותיאל אלימלך פריעדמאן ירדן ירושלים ירושלים אנערקענונג ישי שאלאמאן ישראל בער שטיין ישראל היום ישראל כ"ץ ישראל כץ כאמאס כאסאן נאסראלא כאסאן רוכאני כאסני מובאראק כואן ארלאנדא הערנענדעז כואן גואידא כותל המערבי כינע כעמישע וואפן כפרות כפת ברזל‎ כשרות לאאס לאורע אינגרעם לאטארי לאטוויע לאמאר אלעקסאנדער לאמבארדי לאנג איילענד לאקהיד מארטין לארי לייטפוט לבנון לג בעומר להתחזק לואיזיאנא לואיזשי די מאיע לואיס סעפולוועדא לואיס פאראקאן לואיס פערדינאנד דעסטאושעס לוטער סטרענדזש לוי מאיער לוי סענדערס לופטהאנזא לוקסעמבורג לי הארווי אסוואלד ליאפאלדע לאפעז ליביע ליו בארלעטא ליזשיאנעירס ליטע ליטעראטור לייאן עיר לייוו לינדזי גרעהעם לינק'ד-אין ליסע מורקאוסקי ליענדרא ענגליש ליפט ליקוי חמה תשע"ז לעבנסשטייגער לעגאלענד לעטישע דזשעימס לעיקוואד לעפטאפ פארבאט לערי קאדלאו מאד-סליידס מאדנע מאהאטיר מוכאמעד מאונט סיני העלט סיסטעם מאטעא סאלוויני מאטעאס מאראוויטסקי מאיר בן-שבת מאיר לאבין מאכמוד אכמעדינעזשאד מאלאזיע מאלדיוואס מאלטא מאלי מאליסא מארק וויוועריטא מאלקאלם טורנבאל מאמענט מאגאזין מאן דזשי-אין מאנהעטן מאנופעקטשורינג מאנטענא מאנטענעגרא מאנטריאל מאניועל לאופעז אובראדור מאניס שעהר מאנסי מאסאטשוסעטס מאסוד בארזאני מאפע מאקסין וואטערס מאקעדאניע מאראטאן מאראקא מארגען סטענלי מארטי גאלדען מארטי וואלש מארטין שולץ מארטין שקרעלי מאריא בוטינא מאריאנא ראזשאוי מארין לא-פען מארק ווארנער מארק זאקערבערג מארק לעווין מארק מעדאוס מארק קארעלא מארקא רוביא מארשאל איילענדס מוזיק מוטה פראנק מוכאמאד אבאס מוכאמעד בין סאלמאן מוכאמעד זשאוואד זאריף מוכאמעד מורסי מוכאמעד נאאור מון דזשי-אין מונקאטש מוסד אמרי שפר מוסטאפא מעטבאולי מוסלעמענער מוסר מוקטאדא על-סאדר מורסא מזל טוב מיאנמאר מיגועל דיאז-קאנאל מידיא ליעקס מיזורי מיזעלס מיט ראמני מיטל מזרח מיטש מעקאנעל מייק דובקע מייק לי מייק פאמפעיא מייק פענס מייק ראדזשערס מייקל בלומבערג מייקל גרים מייקל האראוויץ מייקל כהן מייקל סאסמאן מייקל פלין מייקראניזיע מייקראסאפט מיכאאיל סאקאשווילי מיליטער מינעסאטע מיסיסיפי מיק מולוועיני מירון מישאל אואון מישאל טעמער מישיגען מישעל באומען מנשה ישראל רייזמאַן מעדיקעיד מעדעצין מעוולאט קאוואסוגלא מעט בעווין מעט גאועטז מעט וויטעיקער מעט-לייף מעטיו היימבאך מעטיו לעסער מעטעאס מאראוויצקי מעין מעיסיס מעלאניע טראמפ מענטל העלט מענטשן רעכט מענינדזשייטיס מעקסיקא מעקסיקאנער וואנט מערב ווירדזשיניע מערילאנד מעריסט מעריק מעשיות מקומות הקדושים משביע משה דוד נידערמאן משה ליאון משה נחום קרויס משה רוטברג משה שטערנבוך נ.י. אסעמבלי נ.י. נ.דזש. פארט אויטאריטי נ.י. סיטי קאונסיל נ.י. סענאט נ.י. פּרעסביטעריען נאווארטיס נאטא נאטאלי וועסעלניטסקאיא נאסא נאפטא נאקיע נארוועגיע נארטוועסט עירליינס נדבורנא נוארק נוקלעארע וואפן נח דיער נטורי קרתא ניאגרא פאללס נידיא וועלאסקועז ניו דזשערסי ניו העמפשער ניו זילאנד ניו יארק טיימס ניו יארק סטעיט ניו יארק סיטי ניו יארק פאוסט ניו מעקסיקא ניטא לאווי ניידזשיריע ניידזשעל פאראדזש ניידזשער ניין עלעווען אטאקע נייע בוך נייעס בלעטלעך ניעל גורסאטש ניק עירס ניקאול מאליאטאקיס ניקאל פאשיניאן ניקאלעס מאדורע ניקאלעס סארקאזי ניקאלעס קרוז ניקאראגווא ניקי העילי ניקלשבורג נעבראסקע נעוואדא נעט נוטראליטי נענסי פעלאוסי נעפאל נעראנדרא מאודי נעשאנאל ענקווייערער נעשאנעל גארד נפתלי בענעט נפתלי מאסטער נתן אייזיקסאן סאאד הארירי סאדיק קהאן סאודי אראביע סאוט טשיינע סי סאוטוועסט עירליינס סאולי ניניסטאו סאטמאר סאל אלבאניז סאלווא קיער סאלוואדאר סאלוואדאר נאסראלא סאלמאנעלא סאמאליע סאמי אנאן סאן דיאגא סאן פראנציסקא סאני סאנקטוארי שטאט סאנקציעס סאשעל מידיא סודאן סוואזילאנד סוזען קאלינס סוזען רייס סוכות סונדאר פיטשאי סועז קאנאל סופרים קאורט סטאניסלאוו יעזשעוו סטארבאקס סטוארט לופטפעלד סטיוו בענאן סטיוו דעינס סטיוו מענוטשין סטיוו ניוהאוז סטיוו סקאלייס סטיוו קינג סטיווען מיללער סטיווען סארענסען סטיווען פעדדאק סטעטן איילענד סטעיט דעפארטמענט סטעיסי אבראמס סטענלי מעקקריסטאל סטעפאניע מיינער סטרייק סי.איי.עי. סי.בי.עס. סי.די.סי. סי.ווי.עס. סי.ען.ען. סי.עס.איי.עס. סי.עס.עקס. סי.עף.פי.בי. סיטגאו סיטי בייק סייבער אטאקע סייבער סעקיוריטי סייפולאו סייפאוו סייפרוס סילוועסטער טורנער סינגאפאור סינגאפאור עירליינס סינטיע ניקסאן סיערע ליאון סיקרעט סערוויס סיר סיריע סלאוואניע סלאוואקיי סנעפ סעבעסטשען גארקע סעבעסטשען קורטז סעווען ספרינגס סעווען עלעווען סעט מאולטאן סעט ריטש סעלי יעיטס סעם קלאוויס סעמסאנג סערא האקעבי סאנדערס סערביע סערגיא מאטארעלא סערגעי גארקאוו סערגעי דעבקייעוו סערגעי לאווראוו סערגעי קיסליאק סערגעי ריאבקאוו סערזש סארזשיאן סעריל ראמאפוסא ספארטס ספייגעיט ספינקא ספיריט עירליינס ספעיס עקס ספעיס פארס ספערן ספרינט סקאט גערעט סקאט וואלקער סקאט מאריסאן סקאט סטרינגער סקאט פרואיט סקאטלאנד סקאנדאל סקווירא סקול באס סרי לאנקא עבאלע וויירוס עבי האנטסמאן עגיפטן עגיפטן-עיר עד גילעספי עד דעי עד ראויס עדווארד סנאודען עדווארד פילליפ עדווארד ראיס עדעם סמיט עדעם שיף עזרא קאהן-וואטניק עטיאפיע עטנע עי-321-על-אר עי.בי.סי. עי.די.פי. עי.טי. ענד טי. עי.סי.על.יו. עי.על.עס. עיטש.אר. מעקמעסטער עימי קלאבוטשער עיר בי-ענד-בי עיר פרענס עיר קאנאדע עירבאס עירבאס 320 עירבאס 350 עירבאס 380 עירוב על באגדאדי על דזשאזירא על טשאפא גוזמאן על פרענקען על קאידא על שאבאב על.דזשי.בי.טי. עליאט ענגעל עליזאבעט ווארען עליידזשע קאמינגס עליס וועלס עלען מאסק עלעקטארעל קאלעדזש עלעקטריק קארס עלעקשאן 2016 עלעקשאן 2018 עלעקשאן 2020 עלעקשאן 2021 עם.טי.עי. עם.עס.13 עם.עס.ען.בי.סי. עמא וואלף עמטרעק עמינענט דאמעין עמיראטן עמירעיטס עירליינס עממאנועל מאקראן עמעזאן עמעט פלאד עמערסאן מענאנגאגווא ען.או.עי.עי. ען.אר.עי. ען.בי.סי. ען.וויי.יו. ען.וויי.פי.די. ען.טי.עס.בי. ען.עס.עי. ענגלאנד ענדרו גאלדשטיין ענדרו מעקעיבי ענדרו ענגלין ענדרו קאומאו ענדרויד ענווייראמענטאל ענטאני ווינער ענערגיע ענציקלאָפּידיע עס.אי.סי. עסטאניע עסטרייך עסקנות עף-15 עף-16 עף-35 עף.בי.איי. עף.די.עי. עף.די.ען.וויי. עף.טי.סי. עף.טי.עי. עף.סי.סי. עף.עי.עי. עפל עצות און הילף עקאנאמיע עקוואדאר עקזעקוטיוו ארדער עקיופאקס עקסאן מאביל עקסידענט עקסעס אויל פייפליין עקסקלוסיוו ערד ציטערניש עריטרעיע עריק אלריטש עריק גאנזאלעס עריק גארסעטי עריק האלדער עריק טראמפ עריק סוואלוועל עריק עדעמס עריק שניידערמאן פאבלא קוזינסקי פאדעסטא גרופ פאדערשטע זייט פאול וועילען פאול לעפעידזש פאול מענעפארט פאול נעהלען פאול רייען פּאוליעוו פאולענד ספרינג וואסער פאטולא גולאן פאליטיק פאליטיקא פאליציי ברוטאליטעט פאליציי שיסעריי פאלסבורג פאלעסטיניע פאלעסטינער אויטאריטעט פאלשע נייעס פאנאוועזש פאנאמא פאפא פאקיסטאן פאקס ניוז פאראגוויי פאראדייס פאפירן פארבס פארד פארדאן פארט לאדערדעיל פארטא ריקא פארטוגאל פארטיידיגונג דעפארטמענט פארקינסאנס פובליקאציע פוטש פויבסט פראנציס פוילן פון אידישער ווינקל פון אייוועלט פון די צייטונג פון דער בית פון דער יוד פון דער יושב ראש פון דער מעלדונג פון דער קלאסיפיידס פון המספיק גאזעט פון חיבורי הקהילה פון יעזורו פון ישיבה ווארלד ניוז פון להתחזק פון לוח היום פון לוח הציבור פון מוזיקליין פון פיינע נייעס פון ק"י וואכנשריפט פון קאווע שטיבל פון קול ברמה פון קוק ווינקל פון קעטסקיל נייעס פון שערי מדע פורים פי.די.עף. פי.קעי.קעי. פיאט קרייסלער פיו ריסוירטש פיטער בוטידזשעדזש פיטער גאלינסקי פּיטער נעווארא פיטער סטראוק פיטער סטראזשק פייזער פייער פיל מורפי פיליפ גאלדבערג פיליפ העמאנד פימא פינאנץ פינחס גלויבער פינלאנד פישל שעכטער פלארידע פלו פליטים פליעדיגע קאר פלעטבוש פסח פסיכאלאגיע פעדעקס פעדעראלער רעילראוד אדמיניסטראציע פעדעריקא ווילסאן פעדעריקא מוהאריני פּעטי מאורי פעטי מורעי פעטרא פאראשענקא פעטריק ליטעל פעטריק ליעהי פעטריק שאנאהאן פעיסבוק פען סטעישאן פענסילוועניע פעסקא פעקט טשעק פערו פערסישן גאלף פעשמערגא פראטעסט פראנטעיר עירליינס פראנקרייך פרידאם קאקוס פריט באהרארא פרעיסער אנינג פשעווארסק צדקה צהל צונאמי ציווילע קריג ציוניזם ציפערן צניעות צענזוס צענזור צפון דעקאטע צפון קאראליינע צפון קארעא קאוועיט קאורי בוקער קאורי דזשאנסאן קאורי לאוואנדאוסקי קאורי סטוארט קאזאכסטאן קאטאלאניע קאטאר קאטאר עירליינס קאלאמביע קאלאראדא קאליד אלי קאליפארניע קאלעד אלי קאמאלא העריס קאן עדיסאן קאנאדע קאנאקא-פיליפס קאנאר לעמב קאנגא קאנגרעס קאנדאליזא רייס קאנטינענטאל עירליינס קאנסומער פרייוועסי קאנסטאנטין קילימניק קאנסטרוקציע קאנספיראציע קאנעטיקוט קאסאווא קאסטא ריקא קאסטקא קאפיש קאקא קאלא קאר אטאקע קארופציע קארטער פעידזש קאריביענס קארל אייקהאן קארלאס מאנאם קארלאס סלים קארלאס פוזשעמאנט קארלסבורג קארס קארסיקע קהל לב טהור קהלא קדישא קו קלאקס קלען קובא קווים טארע קוויניפיאק קווינס קולטור קונסט קורדיסטאן קורדן קורצשלוס קידוש השם קים גודאנגא קים דזשאנג יאנג קים יאנג אן קים יאנג טשאל קינדליין קינדערליך קיסטאון אויל פייפליין קיסטאון ווירוס קיעט שילער קירוב רחוקים קירסטין דזשיליבראנד קירסטען ניעלסאן קלאגע קלויזענבורג קליפף סימס קלמן יעגער קלעיר מעקעסקיל קעווין דע-ליאן קעווין מעקאלינען קעווין מעקארטי קעטי ארינגטאן קעטי קראנינגער קעטלין וויין קעטסקילס קעי.דזשי.בי. קעיטי האקול קעיטי ערינגטאן קעיפ ווארדע קעלי סעדלער קעליען קאנוועי קעמבאדיע קענטאקי קעניע קענסאס קענסער קענעדי לופטפעלד קענעדי פיילס קענעט פרעיזשער קערען הענדעל קראאטיע קראון הייטס קראלי קראסנא קרבתנו קריג קרימינאל קריס וואלאס קריס מורפי קריס קאומאו קריס קאלינס קריס קריסטי קריסטאפער פארינא קריסטאפער קאונס קריסטאפער רעי קריסטין בלעסי פארד קריסטינא קירשנער קריפטא-קורענסי קרית טאהש קרית יואל קרעדיט סוויס קרעטשניף ראאול קאסטרא ראב גאלדסטאון ראב פארטער ראבאט ראבערט באוערס ראבערט ווילקי ראבערט מוגאבי ראבערט מוללער ראבערט עסטארינא ראבערט פיקא ראד בלאגאיעוויטש ראד וויהלער ראד ראזענשטיין ראדזשער סטאון ראדיקאליזם ראדריגא דוטערט ראוד איילענד ראווי ראגביר ראיאטן ראילא אודינגא ראלף נארטעם ראם עמאניועל ראמי אל-חאמדאלע ראן דזשאנסאן ראן ראקוועל האנסען ראסיזם ראסיפ טאיעפ ערדאוואן ראפאעל עספינאל ראש השנה ראשידא טאליב רובי ריבלין רובען דיאז רודי דזשוליאני רויטע קרייץ רויטערס רויעל דאטש-שעל רומעניע רוסלאנד רוסלאנד-וואלן סקאנדאל רחל מעדאו רי יאנג הא ריטינק-עקס ריטעיל ריטשארד בוערי ריטשארד בור ריטשארד בלומענטאל ריטשארד ניעל ריטשארד ספענסער ריטשארד פאוסעט ריטשארד פעינטער ריטשארד קארדרעי ריטשארד קלארידא ריטשי טאורעז רייזע פארבאט רייט-עיד רייכערן רייען זינקע רייקערס איילענד רינאט אכמעטשין ריעל עסטעיט ריעק מאשאר ריק געיטס ריק סעקאון ריק סקאט ריק פערי ריק קאטאן ריקאל ריקארדא מארטינעלי ריקארדא ראסעלא רעגיאנאל ביקור חולים רעגירונג רעגירונג פראגראמען רעגירונג שאטדאון רעי לאהוד רעי מאר רעינס פריבוס רעליגיע רענד פאול רענדאלף אלעיס רעפובליקאנער פארטיי רעקס טילערסאן שאהיד קאהאן אבאסי שאול עלאוויטש שאן העניטי שאן ספייסער שבתאי שווייץ שוועדן שומרים שחיטה שטורם שטורעם אלבערטא שטייער שי דזשינפינג שילע דזשעקסאן לי שינזא אבעי שיעורים שיפפינג שיקאגא שלום בית שלום מרדכי רובאשקין שלמה האפמאן שלמה העלבראנץ שלמה יהודה רעכניץ שלמה עהרליך שמואל בוטח שמואל ניימאן שמחה אייכנשטיין שמחה דאסקאל שמחה פעלדער שמחות שמעון גרין שמעון שפיטצער שעווראן שעלדאן סילווער שעלי מעיער שעלי סימאנדס שעלי קעפיטא שענדונגערס שפאניע שפיאנאזש שרה נתניהו שרעק און סטראשע תולדות אברהם יצחק תולדות אהרן תימן תפילה תשעה באב