וואשינגטאן – א רעפובליקאנער ווירדזשיניע קאנגרעסמאן ווערט באשולדיגט, אז ער האט גענוצט זיינע געהילפן און שטאב מיטגלידער, אלס משרתים און שקלאפן. קאנגרעסמאן טאם גערעט ליידט פון א סעריע סקאנדאלן אין די לעצטערע טעג, אריינגערעכנט דאס וואס זיין שטאב הויפט האט רעזיגנירט און עס זעהט אויס אלס מער און מער, ווי ער אליינס וועט אויך רעזיגנירן פון קאנגרעס. די פרישע אויפדעקונג איז, אז קאנגרעסמאן גערעט און זיין פרוי, האבן נאכאנאנד ארויסגעגעבן באפעלן פאר זיינע געהילפן, צו גיין איינקויפן גראסערי זאכן, אויפפיקן קליידונג פון די קלינערס, און ענליכעס. אנדערע שטאב מיטגלידער דערציילן, אנאנים, אז דער קאנגרעסמאן האט זיי אפילו געהייסן דרייוון זיינע קינדער צו שולע.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל