נעוואדא – הערי ריעד, דער געוועזענער נעוואדא סענאטאר און דעמאקראטישער סענאט מאיאריטעט פירער, ווערט אין די טעג באהאנדלט, נאכדעם וואס ער איז דיאגנאזירט געווארן מיט פענקריעס קענסער ל"ע. ריעד, וועלכער האט רעטייערט פונעם סענאט פאראיאר, איז אריבער א שווערע אפעראציע אינעם דזשאנס האפקינס שפיטאל אין באלטימאר, און ערהוילט זיך. אין אנדערע געזונטהייט נייעס ארום וואשינגטאן, האט מען נעכטן געהערט אז אמעריקע'ס "ערשטע פרוי", פרעזידענט טראמפ'ס פרוי, איז אריבער אן אפעראציע אויף די נירן אינעם "וואלטער ריעד" מיליטערישע שפיטאל אין וואשינגטאן, און וועט זיך געפינען אין שפיטאל פאר עטליכע טעג. דאס ווייסע הויז זאגט אז עס איז נישטא וואס זיך צו זארגן.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל