טעהראן – וואס טוט עמיצער וועלכע איז שטעקן געבליבן אין א דיקטאטורישן רעזשים און ער וויל פארשפרייטן אנטי-רעזשים מעסעדזשעס? אויב וועט ער עס טון דורכ'ן אפענעם אינטערנעט אדער אין פובליק, וועט ער ווי פארשטענדליך באלד ווערן ארעסטירט און ס'וועט אים ווארטן די הארבסטע שטראפן. אנטי-רעזשים אקטיוויסטן אין איראן האבן אין די טעג אנגעהויבן א נייעם קריעטיוון קאמפיין, דורכ'ן פארשפרייטן געפירקלטע מעסעדזשעס אויף באנקנאטן. די אקטיוויסטן פירקלען אן אנטי-רעזשים מעסעדזש אויף יעדן דאלאר מיט וועלכע זיי קומען אין באריר, און דאס ווערט נאטורליך צעשפרייט צווישן מענטשן ביי האנדל-וואנדל, וואס אזוי ווערן די מעסעדזשעס געלייענט דורך אומצאליגע.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל