א באריכט פון דער ADL דערציילט, אז די סאושעל-מידיא פלאטפארמע, טוויטער, איז פארפעסטעט מיט העסליכע מעסעדזשעס קעגן אידן.

מיליאנען טוויטער-מעסעדזשעס פארשפרייטן בלבולים און קאנספיראטיווע טעאריעס וועגן אידן, וואס איז נישט קיין גרויסער פראצענט פון דעם סך הכל ציפער פון מעסעדזשעס וואס ווערן ארויסגעשיקט אויף טוויטער, אבער פארט גענוג ארויסצורופן זארג און אויפוועקן די טוויטער-פירערשאפט אונטערצונעמען שריט קעגן דעם אויפשטייג אין שנאת ישראל אויף איר פלאטפארמע.

א טוויטער-ווארטזאגער ווייזט אן אז די קאמפאני האט איינגעשטעלט צענדליגער שינויים אין איר סיסטעם, צו פארגרינגערן דאס טרעפן אזעלכע מעסעדזשעס און רעדוצירן דעם דורכשניטליכן ציפער פון 81,400 אנטיסעמיטישע מעסעדזשעס פער וואך וואס דארט ארויסגעשיקט.

בילד

גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל