פון כאפצעם

די עקאנאמיע האט צובאקומען 164,000 דזשאבס, ווייניגער ווי די ערווארטעטע 195,000. די אנאימפלוימענט ראטע איז געפאלן צו 3.9% (די נידעריגסטע זינטן יאר 2000), הויפטזעכליך צוליב די איינשרינקונג פונעם לעיבאר אנטייל ראטע, וואס איז געפאלן פון 62.9% צו 62.8%, נאך וואס 236,000 האבן פארלאזט די ארבייטסקראפט.

געהאלט איז געבליבן פלאך, ביי א 2.6% יערליכע וואוקס, וואס איז זייער באזארגענד פאר עקאנאמיסטן.

סטאקס פאר 2018, זענען אלע אונטער א מיינוס, די דאַו זשאונס איז מיט 300 פונקטן נידעריגער פארן יאהר.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל