מערילאנד – א זעלנער פון די מערילאנד נעשאנעלד גארד, איז שוין פארשוואונדן פאר כמעט צוויי טעג, נאכדעם וואס ער איז פארלוירן געגאנגען ביי די שווערע פארפלייצונגען וועלכע האבן זונטאג באטראפן דעם היסטארישן "עליקאט סיטי" געגנט אין מערילאנד. די פארפלייצונגען האבן חרוב געמאכט פילע הייזער, איינגעזינקען צענדליגער געביידעס, קארס און אנדערע חפצים און פראפערטיס, אונטער עטליכע פוס וואסער. דער נעשאנעלד גארד זעלנער עדיסאן הערמאנד האט געארבעט צו ראטעווען פארכאפטע איינוואוינער, ווען ער איז פארשוואונדן געווארן, ווערנדיג דאס לעצטע מאל געזען זונטאג פינף אזייגער נאכמיטאג.

בילד


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל