דער בן גריון אינטערנאציאנאלער לופטפעלד וועט דורכגיין א מאסיוון רענאוואציע און עקספאנסיע פראיעקט, וואס וועט צוגעבן צום פלאץ ארום 388-טויזנט סקווער-פיס און אפקאסטן א געשאצטע 280-מיליאן דאלאר.

דאס פארגרעסערן דעם לופטפעלד קומט נאך דעם וואס דאס פלאץ האט גאר שווער באוויזן צו אקאמאדירן די איבער צוואנציג-מיליאן טוריסטן, וואס זענען דארט אנגעקומען דורכאויס 17'.

עקספערטן שאצן, אז ביים יאר 19' וועט מדינת ישראל זען א רעקארד ציפער פון 25-מיליאן טוריסטן, און דער לופטפעלד, וואס איז נישט צוגעשטעלט צו דערהייבן אזא ריזיגע צאל מענטשן, מוז אויסגעברייטערט ווערן.

בילד

גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל