פלארידע – איינוואוינער אין א שטעטל אין פלארידע האבן געהאט א שאנס זיך צו באלעקן די פינגער מיט געשמאקע אפגעבראטענע בונדלעך, ווען א גרויסער טרעילאר האט זיך איבערגעדרייט...

דער מאדנער עפיזאד האט פאסירט אין קרילאו, פלארידע, וואו א גרויסער טרעילאר אנגעפילט מיט בונדלעך איז געפארן אויפ'ן "אינטערסטעיט 75", אויפ'ן וועג עס אפצוליפערן צו עטליכע געשעפטן, ווען דער דרייווער האט פארלוירן קאנטראל נאכדעם וואס די ברעיקס האבן זיך גענומען ברענען, און ביז געציילטע סעקונדעס איז דער גאנצער טרעילאר פארכאפט געווארן אין פלאמען, אפבראטנדיג די טויזנטער בונדלעך וואס זענען געליגן אינעווייניג. צו מזל איז דער דרייווער ארויס אומבאשעדיגט, און ער האט נאך געהאט אביסל געבראטענע בונדלעך צו עסן צו דער זייט...

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל