וואשינגטאן – נעכטן האט מען געהערט אן אינטערעסאנטע אנטוויקלונג, אז די טראמפ אדמיניסטראציע טוט באשיצן אבאמאקעיר און אונטערנעמען פארשידענע שריט צו פארזיכערן אז עס בלייבט פולקאם אין אפעקט. די סטעיט באאמטע אין איידעהא, א שטארק-רויטע רעפובליקאנער סטעיט, האבן געוואלט טוישן זייערע העלט קעיר רעגולאציעס, וואס וואלט ערלויבט אינשורענס פירמעס צו פארקויפן ביליגע און ליידיגע העלט אינשורענס פלענער, וועלכע פאלגן נישט אויס אלע אבאמאקעיר רעגולאציעס – און אנשטאט וואס די טראמפ אדמיניסטראציע זאל געבן דעם אקעי דערפאר, האבן זיי געווארנט איידעהא און געזאגט אז זיי מוזן זיך צושטעלן צו אלע רעגולאציעס פון אבאמאקעיר.

בילד

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל