לאמיר יא רעדן דערפון!

עקסטרעמע פחד און בושה פון ארומיגע

רוב מענטשן גייען דורך, דא-און-דארט, א צייט ווען זיי ווערן פארשעמט אין פובליק. עס איז פארהאן אסאך מענטשן, וואס האבן מורא צו זיין א ראש המדברים פאר א ציבור. דאס אלעס איז נאך א 'געזונטע' סאושעל-ענקזייעטי.

אבער דאן איז פארהאן אן עקסטרעמע פאל, וואס דאן ווערט זי שוין אנגערופן א דיסארדער. דאס זענען מענטשן וועלכע האבן די פאלגענדע סימפטאמען:

 • כסדר'דיגע פחד פון א ציבור, ווען פרעמדע מענטשן וועלן אים באגעגענען, און וועלן אים 'אנאליזירן', אויס מורא פון ווערן פארשעמט אדער דערנידערט.
 • נעמט איין א 'שטילקייט' אין פארשידענע סאושעל-סיטואציעס. (דאס קען זיין א פריצייטיגער סימן ביי קליינע קינדער)


זארג-ביישפילן:
 • עסן אין פובליק
 • רעדן אין פובליק
 • אנקומען אויף אן ארט, ווען אנדערע זיצן שוין
 • אנפאנגען א שמועס מיט א פרעמדן
 • אריבערגיין צו א דזשאב-אינטערוויו
 • סיטואציעס וואס פאדערט פעסטקייט
 • שידוכים
 • גיין צו שמחות
 • ענטפערן דעם טעלעפאן\טיר-בעל

מענטאל געזונטהייט, צום הערן

3 סיבות וואס האלטן צוריק פון גיין פאר הילף:קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל