ניו יארק סיטי וועטער

אלעס ארום טעקס רעפארם

פון כאפצעם

רעפובליקאנער אין וואשינגטאן צוזאמען מיטן טראמפ אדמינסטראציע גרייטן זיך העפטיג דורכצופירן די גרעסטע טעקס רעפארם לעגעסלאציע אין מאדערנער היסטאריע. וואלט כדאי געווען א באזינדער אשכול צו קענען אויסשמועסן די טעכנישע און פאליטישע אספעקטן, און די נייעס ארום דעם.

זינט די צווייטע וועלט מלחמה איז דורכגעפירט געווארן 5 גרויסע טעקס שניטן. 1 אונטער קענעדי אין 1961, 1 אנטער רעיגען אין 1981, און 3 אונטער בוש 43 (2001, 2002, 2003).

קענעדי'ס ביל איז געווען א 54.90 ביליאן טעקס שניט, ברענגענדיג א מיינוס %1 אין די נאציאנאלע אינקאם טעקס רעוועניו. קענעדי האט געזעהן א וואוקס אין איבער 15 מיליאן זשאבס (דורכאויס זיין און זשאנסאנס טערמין), און א GDP וואוקס העכערונג פון %3 צו ארום %6.

רעיגען'ס ביל איז געווען א 68.70 ביליאן טעקס שניט, ברענגענדיג א מיינוס %2.80 אין די נאציאנאלע אינקאם טעקס רעוועניו. רעיגען האט געזעהן א וואוקס פון כמעט 16 מיליאן זשאבס און א GDP וואוקס העכערונג פון %2 צו ארום %4 דורכאויס זיין טערמין. (הגם ער האט צוריקגעלייגט ארום א דריטל פון די טעקסעס א יאר נאכן שניידן).

בוש'ס טעקס קאטס ס"ה פון די 3 יאר איז געווען 196.6 ביליאן ברענגענדיג א מיינוס %6.4 אין די נאציאנאלע אינקאם טעקס רעוועניו. און געזעהן א וואוקס פון בלויז 1 מיליאן זשאבס, GDP איז געבליבן פלאך ביי ארום %3 ביזן 08' רעסעסיע ווען ס'איז געווארן א מיינוס.

יעצט צוריק צו די יעצטיגע פלענער.

תיכף אנהייב פונעם טראמפ אדמיניסטראציע אין יאנואר 2017 איז געווארן אויפגעשטעלט אין וואשינגטאן א גרופע גערופן די "6 גרויסע" צו אויסארבייטן די דעטאלן פון טעקס רעפארם. די גרופע נעמט אריין טרעזשוערי סעקרעטאר 'סטיוון מענוטשין', ווייסע הויז הויפט עקאנאמישע ראטגעבער 'גערי קאהן' (ביידע יודן), סענאט פירער 'מיטש מעקאנעל', סענאט פינאנץ קאמיטע טשעירמאן 'ארען העטש', קאנגרעס פירער 'פאול רייען', און קאנגרעס פינאנץ קאמיטע טשעירמאן 'קעווין ברעדי'. די חברה זענען שוין פארנימען די לעצטע 9 חדשים מיט פארהאנדלונגען צווישן קאנגרעס פארשטייער/ווייסע הויז און די פארשידענע טעקס גרופעס און לאביאיסטן פון איבערן לאנד.

דעם חודש איז צום ערשטן מאל ארויסגעגעבן געווארן א גאנץ קלארע פלאן וואס מ'וויל אלץ אריינלייגן אינעם טעקס ביל, און לויט ווי מ'הערט איז א ביל ערווארטעט ארויסצוקומען ערגעץ קומענדיגע וואך. לויט די פריע שאצונגען רעדט זיך עס פון א 220 ביליאן טעקס שניט.

אט איז א קורצע ס"ה פון די הויפט נקודות אינעם פלאן:

רעדוצירן די יעצטיגע 7 קאטאגאריעס אינקאם טעקס צו בלויז 3 קאטאגאריעס

די יעצטיגע ערשטע (און גרעסטע) קאטאגאריע מענטשן וואס רעכנט די וואס פארדינען ביז $75,000 א יאר און צאלט יעצט %10 וועט ארויפגיין מיט 2 פונקטן צו %12.
די וואס פארדינען ביז $153,00 און צאלן יעצט %15 וועלן אראפגיין מיט 2 פונקטן צו %12.
די וואס פארדינען ביז $233,000 וועלן בלייבן מיט זייער ראטע פון %25.
די וואס פארדינען ביז $416,000 און צאלן יעצט %28 וועלן אראפגיין מיט 3 פונקטן צו %25.
די וואס פארדינען ביז $470,000 און צאלן יעצט %33 וועלן ארויפגיין מיט 2 פונקטן צו %35.
די וואס פארדינען פון $470,00 און העכער (%1 אמעריקאנער) און צאלן יעצט %39.6 וועלן אראפגיין מיט 4.6 פונקטן צו %35.

העכערן די סטאנדערט רעדוקציע

די א.ג. 'סטענדערט דעדאקשען' איז א פלאכע ראטע וואס מ'קען אראפרעכענען פון די יערליכע טעקסעס. משפחות קענען לע"ע אראפרעכענען $12,700 דאס וועט ווערן געהעכערט כמעט דאפעלט צו $24,000. סינגל מענטשן אן א משפחה קענען לע"ע אראפרעכענען $6,300 דאס וועט ווט ארויפגיין צו $12,000. סינגל עלטערן, ד"ה מענטשן וואס ציען אליינס אויף זייערע קינדער קענען לע"ע אראפרעכענען $9300, די קאטאגאריע וועט ווערן עלימינירט (זיי וועלן בלויז קענען אראפרעכענען ווי א בלויזע סינגל). בלינדע אדער אלטע מענטשן קענען לע"ע אראפרעכענען נאך $1500, דאס וועט אויך ווערן עלימינירט.

עלימינירן די פערזענליכע עקזעמפשאן

די פערזענליכע עקזעמפשאן באדייט אז לע"ע קען יעדער ראש המשפחה אראפרעכענען $4,050 פאר יעדן קינד אין די פאמיליע, (דאס בענעפטירט נידעריגע און מיטל קלאס פארדינער, גאר הויכע פארדינער קענען דאס נישט קלעימען). די דאזיגע עקזעמפשאן וועט ווערן עלימינירט.

טוישן די אינפלאציע מעסטער כלפי דעם טעקס אינדעקס

די יעצטיגע מעסטער מעסט לויט די CPI-U (דאס הייסט לויט די פשוטע וואוקס אין אינפלאציע לויט די ספענדינג אין די געדעכט פאפולערע שטעט וואס רעפרעזענטירט %90 פונעם באפעלקערונג) און לויט דעם טוט זיך די טעקס ברעקעטס ריקן אויף אראפ (אין פאל פון אינפלאציע) און ארויף (אין פאל פון דע-פלאציע). די געפלאנטע טויש איז צו אנהייבן שאצן לויטן chain-weighted CPI-U, דאס איז א שאצונג וואס נעמט אריין א חוץ די פשוטע ספענדינג אויך די באשלוסן און די מצבים וואס האט צוגעברענגט די מענטשן דערצו, לויט די דאזיגע מעסטער וולן די אינפלאציע שאצונגען שטייטער ארויפגיין און דעריבער שנעלער ארויפרוקן מענטשן צו די העכערע טעקס ברעקעטס דערמיט הייבנדיג די טעקס רעוועניו.

העכערן די קינדער טעקס קרעדיט

לויטן יעצטיגן געזעץ קענען מיטן קלאס עלטערן וואס פארדינען ביז $110,000 יערליך קריגן א $1000קרעדיט פאר יעדעס קינד. די יעצטיגע פלאן העכערט די קרעדיט צו $1500 און העכערט די איינקופט עלעזשעביליטי צו אריינעמען אויך רייכערע פארדינער.

עלימינירן די אלטערנעטיוו מינימום טעקס

די אלטערנאטיוו מינימום טעקס איז געווארן איינגעשטעלט נאך וואס רייכע פארדינער פלעגן צאלן גאר ביליג טעקס נאכן אראפרעכענען אלע סארטן פערזענליכע עקזעמפשענס וואס צומאל איז אפילו נישט עוועילעבל פאר נידעריגערע פארדינער, די אלטארנאטיווע טעקס האט איינגעשטעלט א מינימום טעקס וואס די הויעכע פארדינער מוזן באצאלן.

עלימינירן רוב אייטעמייזד טעקס דעדאקשנס

לע"ע באקומען נידעריגע און מיטל קלאס פארדינער אן אפציע אראפרעכענען אדער די "סטאנדארט דעדאקשען" (ווי אויבן דערמאנט) אדער ניצן אן אייטעמייזד דעדאקשן ליסטע פון אלע אויסגאבן דורכאויסן יאר וואס זענען קוואלאפיצירט צו ווערן אראפגערעכנט. דאס רעכנט אריין מארטגעדזש אינטערעסט ראטעס, לאקאלע סטעיט טעקסעס ,געמבלינג פארלירונגען ,צדקה באשטייערונגען, טעקס צוגרייטונגען טשארדזשעס, אינוועסטמענט אינטערעסט, פראפערטי טעקס, מעדיקל און דענטל עקספענסעס איבער %10 פון די אינקאם. לויטן נייעם פלאן ווערן רוב פון די זאכן אויס קוואליפיצרט אלס דעדאקשן, א חוץ די מארטגעדזש אינטערעסט ראטע און צדקה.

עלימינירן די עסטעיט טעקס

דאס איז א טעקס אויף ירושה וואס איז העכער 5.5 מיליאן דאלאר. לויטן פלאן ווערט דאס גענצליך עלימינירט.

נידערן די קארפערעט טעקס ראטע

די פלאן נידערט די יעצטיגע קארפערעט ראטע פון %35 צו בלויז %20. עס וועט אויך לימינירן די קארפערטעט אלטערנאטיוו מינימום טעקס. די פלאן רופט אויך צו "אויפקומען מיט עצות" וויאזוי צו רעדוצירן אויסלענדישע אינוועסטמענטס.

ע"כ די טריקענע דעטאלן אינעם פלאן. יעצט זענען דא די אנאליזער פון אלע זייטן וואס שאצן אפ די עפעקטן און וועם דאס ווערט די מערסטע בענעפיטירן אדער שאטן.

די בייפארטיזען גרופע גערופן "טעקס פאליסי צענטער" שאצט אז די נידעריגע און מיטל קלאס פארדינער וועלן קריגן צווישן א צוואנציגסטל און א צענטל פון די טעקס שניטן וואס די טאפ 1% פון די רייכע וועלן קריגן.

די פאלגענדע גראף צייגט די שניטן לויט די פארדינער קאטאגאריעס:


די צענטער לייגט אבער צו אז דאס איז בלויז אן"עוורידזש" און לויט דעם פארדינט יעדער כאטש עפעס. ווידער אויב גייט מען אריין אין ספעציפישע קאטאגאריעס וועלן זיין אסאך וואס גייען גאר שטארק פארלירן געוואנדן לויט די עווענטועלע ביל, בעיקר זענען פארהאן די צוויי הויפט קאטאגאריעס וואס וועלן די מערסטע שאדן האבן.

1) די וואס וואינען אין הויעכע טעקס סטעיטס וואס ניצן דאס מערסטע די סטעיט דעדאקשנס, די גייען דאס פארלירן. אזויפיל ווי %29 אמעריקאנער באניצן זיך מט די בענעפיט.

אט איז א גרעף אין וועלעכע סטעיטס עס קלעימען די מערסטע מענטשן די דעדאקשן2) סינגל עלטערן וואס גייען מער נישט קענען ניצן דעם ספעציעלן עקזעמפשן. די צענטער לייגט ארויס אן עקזעמפל פון ווי שטארק עס קען שאטן אזא סארט פאמיליע:

the Tax Policy Center gives the example of a single parent earning $50,000 who has three school-age children and no childcare costs. Under current law they would claim the $9,300 head of household standard deduction and four personal exemptions ($4,050 each), bringing their taxable earnings to $24,500. They would owe $3,012 before the $3,000 child tax credit, which would ultimately bring their liability to $12.

Under Trump's campaign plan, that tax burden would have risen by 9,900%: the parent would have become a single filer rather than a head of household, entitling them to a $15,000 standard deduction (the level proposed by the plan). Personal exemptions would have been eliminated, yielding a taxable income of $35,000 and a bill of $4,200, which would have fallen to $1,200 after the child tax credit.

אלעס אינאיינעם שאצט די צענטער אז אזויפיל ווי 8.5 מיליאן מענטשן וועלן קריגן טעקס העכערונגען לויט דעם פלאן.

לויטן CRFB טעקס פאליסי גרופע וועט די פלאן שניידן 2.2 טריליאן אין די נעקסטע 10 יאר, וואס דאס וועט ארויפריקן קי נאציאנאלע חובות דאך פון די יעצטיגע %77 פון GDP צו %101 פון די GDP.

די פאלגענדע גראף צייגט די יעצטיגע וו"ס די געפלאנטע חובות העכערונג לויט די CRFP:


די "טעקס פאליסי צענטער" האט א ענליכע שאצונג, לויט זיי וועט עס צולייגן צום דעפעציט 5,622 טריליאן אין די נעקסטע 19 יאר.

פאלגענד איז די פונקטליכע דעטאלן פון זייער שאצונג:


די רעפובליקאנער אבער כאטש זיי זענען מודה אז ס'וועט ווערן א לאך אינעם דעפעציט שאצן אז די עקאנאמיע וועט אלס רעזולטאט פון די שניטן וואקסן אסאך העכער ווי די יעצטיגע 2-3 פראצענט א יאר, וואס דאס וועט צוברענגן דאס פארדעקן די בודזשעט לאך.

---------

יעצט צו די פאליטישע חלק און איבער די קאמפלעצירטע פרטים וואס דארפן נאך ווערן אויסגעארבייט.

כדאי צו קענען שטימען אויף טעקס רעפארם אן די מעגליכקייט פון א דעמאקראטישע פיליבאסטער האט זיך אויסגעפעלט דורכצופירן א בודזשעט רעזעלוציע וואס ערלויבט צו באשטעטיגן א טעקס ביל מיט בלויז א מיאריטעט, דהיינו 51 שטימען אין סענאט און 215 אין קאנגרעס, די רעזעלוציע דארף ארויסשרייבן א בלו פרינט וויפיל און בערך וואס מ'וויל שניידן פונעם רעוועניו און צולייגן צום דעפעציט דורך די טעקס שניטן.

קאנגרעס וואס פארמאגט מער הארט רעכטע מעמבערס האט אנהייב חודש געשטימט אויף א בודזשעט רעזעלוציע וואס דערקלערט אז די טעקס קאטס וועט נישט צולייגן צום דעפעציט און אזוי אויך וועט עס שניידן 200 ביליאן אין ספענדינג. די סענאט וואס איז מיר צענטריש האט באשטעטיגט 50-51 (מיט פענס ברעכנדיג די טיי) דעם דינסטאג א בודזשעט רעזעלוציע וואס לאזט מאכן א $1.5 טריליאן דאלאר לאך אינעם בודזשעט אין רעזולטאט פון די טעקס קאטס. בלית ברירה האט קאנגרעס זיך נעכטן דאנערשטיג געבראכן און גאר שמאל באשטעטיגט די סענאט רעזאלוציע עפענענדיג די וועג פאר א טעקס רעפארם ביל.

איינס פון די גרויסע מחלוקת וואס רידערט זיך אצינד איז ארום די געפלאנטע עלימענירונג פון די סטעיט טעקס דעדאקשענס.

די בודזשעט רעזאלוציע האט ארויסגענימען די סטעיט דעדאקשענס, וואס דאס האט געברענגט א שארפע רעאקציע און טאקע 11 פון די 20 רעפובליקאנער וואס האבן געשטימט קעגן דעם רעזאלוציע זענען פון אזוינע שטאטן. רעפובליקאנער קאנגרעסמאן 'טאם מעקארטער' פון ניו זשערזי -איינס פון די אפעקטירטע שטאטן- האט ערקלערט זיין קעגנערשאפט צום רעזאלוציע זאגענדיג אז ער האפט אז מ'וועט קענען אויסהאמערן אן אמפאך אינעם עווענטועלן טעקס ביל וואס זאל יא לאזן די דעדאקשענס אין פלאץ אבער אין פאל ס'ווערט עלימינירט וועלן זיי בשו"א נישט קענען שטימען פארן ביל.

אויפן פארהאנדלונגס טישל ליגט אצינד פארבליבן עטליכע קריטישע פונקטן.

קודם זענען די פלענער איבער די 401k און די סטעיט דעדאקשענס. די שניטן אין די 401k רעטייערמענט אקאונטס ווערן באטראכט אלס מעגליכע אויסטויש פון לאזן די סטעיט דעדאקשענס אין פלאץ דערמיט פארדעקנדיג די לאך פון די רעוועניו פארלוסט. תיכף ווען די ערשטע קלאנגען איבער די מעגליכע טוישונגען האבן אנגעהויבן קורסירן און מענטשן זענען געווארן אויפגעברויזט דערויף איז פרעזידענט טראמפ ארויסגעקומען אין א טוויט מיט א צוזאג אז מ'וועט נישט צורירן דערצו. למעשה אבער הערט מען אז די פארהאנדלונגען גייען ווייטער אן און ס'שטארק מעגליך אז מ'וועט גרייכן א דיעל.

נאך א הייסע פונקט וואס ליגט אויפן טיש איז די אנקאם טנקס פארן העכסטן ברעקעט.

אינעם פלאן לעצטן חודש ווערט פארגעשטעלט בלויז 3 קאטאגאריעס, און די העכסטע ברעקעט פון די גאר רייכע וואס צאלן %39.6 ווערט רעדוצירט צו בלויז %35. דאס מאכט אן א גרויסע לאך אינעם בודזשעט און געוויסע רעפובליקאנער אין קאנגרעס און אין די טראמפ אדמיניסטראציע פארלאנגען מ'זאל צוריקלייגן דעם עקסטערן ברעקעט פאר די גאר רייכע אדער גאר נאך מער העכערן. די שטארק רעכטע קאנסערוואטיוון אין קאנגרעס ווילן נישט הערן דערפון און די רעכטע טאלק שאו האוסטס און פאליטישע מיינונג זאגער פארפירן מ'זאל דאס בשו"א נישט צולאזן.
-------------

קאנגרעס פירער פארשפרעכן ארויסצולייגן א פארטיגע ביל -פון ארום 1,000 בלעטער- פארן פובליק קומענדיגע מיטוואך נאוועמבער 1, ארום א וואך שפעטער וועט די סענאט נאכפאלגן, די נאכפאלגענדע וואך וועט מען שטימען אין קאנגרעס און א וואך דערויף אום נאוועמבער 22 תיכף בעפאר טענקסגיווינג צו שטימען אין סענאט.

דעמאקראטן שרייען אז אזא שנעלע פראצעדור פון בלויז 3 וואכן איז אומדערהערבאר אויף צו דורכפירן אזא מעידזשאר טויש אינעם סיסטעם וואס וועט אפעקטירן דאס גאנצע לאנד מיט יעדן אספעקט פון די עקאנאמיע און רעפובליקאנער טוען דאס צו באהאלטן אז אמעריקאנער זאלן נישט האבן קיין צייט צו פארדייען און זיך ארויסשטעלן קעגן די שלעכטע חלקים. איבער די ביל זעלבסט זאגט דער דעמאקראטישער נאציאנאלע קאמיטע אז "דאס פארעמט זיך אויס אלס א בינטל פאלשע הבטחות פאר די אמעריקאנער מיטל קלאס".

Image result for ALL GRAPH TAX REFORM MODERN HISTORY CURRENT PLANS ITEMIZED DEDUCTIONS

ווי איז דאס געשעהן?

אלע לעבעלס

5-דזשי א בליק א שמייכל אבאמאקעיר אבדול גהאני באראדער אבדול פאטאח על-סיסי אבדולא יאמין אבו סאאיף אבות ובנים אביגדור ליבערמאן אברהם מרדכי מלאך אגודת ישראל אגריקולטור אדאלף היטלער אהייא אהרן בנציון ווידער או. דזשי. בי. עי או.דזשעי. פּעק או.יו. אובער אוגאנדע אודיא אודע לאנדבאוער אוהורו קעניאטא אוויאציע אוזבעקיסטאן אוטיזם אויסטראליע אומאן אומאר על-ראזאז אונגארן אוקראינע אוראגוויי אורין העטש אושען אינפיניטי אזיע אזערבידזשאן אי.יו. אי.סי.בי. אי.פי.עי. איאטאלא כומעיני איבעי איבערוואג אידישע הויפן איוואנקע טראמפ איטאליע איטסונארי אנאדערא איי-אָו-עס איי.אר.עי. איי.אר.עס. אייאווע איידעהא אייווארי קאוסט אייסיס אייסלאנד אייק קאוועלאדזשע אייקיע אייראפע איירלאנד אילהאן אמאר אילינאי אילעין טשאו אימיגראציע אימעילגעיט אימעילגעיט 2.0 אימפיטשמענט אימראן קהאן אינדאנעזיע אינדיאנא אינדיע אינדיען פוינט אינטעל אינטערוויא אינטערנאַציאָנאַל אינטערנאציאנאלן ספעיס סטאנציע אינטערנעט אינטערעסאנט אינטערפאל אינסטעגראם אינפראסטרוקטור איסט ריווער איסלאמישע דזשיהאד איראן איראק איתמר גינצבורג אכמעד ראכאמי אכסאן איקבאל אל-על אלאבאמא אלאסקע אלאסקע עירליינס אלבאניע אלבערטא ניסמאן אלבערטא פודשימארי אלדזשיריע אלט-רייט אלטערנעיט סייד פארקינג אלי לארידזשאני אלי' פעלדמאן אליבאבא אלידזשיענט עיר אליווער נארט אלימלך שארף אליעזר ברלנד אלכסנדר אלכסנדר אקאסטא אלעזר יונה זילבערמאן אלען דערשאוויץ אלעקס אזאר אלעקס דזשאונס אלעקס וואן דער זעוואן אלעקסאנדער דאונער אלעקסאנדריע אקעסיע-קארטעז אלעקסיי נעוואלני אלעקסיס ציפראס אלערגיע אמאן אמאר אל-באשיר אמונה אמנעסטי אינטערנאציאנאל אמעריקע אמעריקען עירליינס אנאטאלי אנטאנאו אנאליז אנגאלע אנגעלע מערקעל אנדרעי דודא אנטאני סקאראמוטשי אנטאניא גוטערעז אנטאניא לעדעזמא אנטי-טראסט אנטיסעמעטיזם אנטיפא אנקעטע אסאסיעטעד פרעס אסטמא אסקאר לאפּעז ריווערא אפגאניסטאן אפסטעיט נ.י. אפעק אפקויפן און פאראייניגונג אפרים הערשקאוויטש אפרים שעהר אפריקע אקאיעד אולא אקלעהאמע אר.טי. אר.סי.סי.עס. אראס אגאלאראוו ארגענטינע ארטיפישעל אינטעלידזשענס ארי ווייזער אריזאנע אריטריע ארכעאלאגייע ארמעניע ארנאלד שווארצענעגער ארעגאן ארץ ישראל ארקענסא אשראף גאני באב מענענדעז באב קאורקער באבוב באהאמעס באו דיטעל באואינג באואינג 737 באזפיעד באכראין באליוויע באליסטישע וואפן באמבארדיער באן קי-מון באנק אוו אמעריקע באנקראט באסטאן גלאוב באסניע באצאלטע אנאנס באקא האראם באקסד.קאם בארא פארק באראק אבאמא בארבארא אנדערוואוד בארהאם סאליע באריס דזשאנסאן באשאר אל-אסאד באשעפעניש רעכט בודזשעט בולגאריע בורקינא פאסא בזק בי-1-בי בי-ענד-עידזש בי.בי.סי. בי.עם.דאבעליו בי.פי. ביאלאגישע וואפן ביבי נתניהו ביטקוינס ביל געיטס ביל דעבלאזיא ביל לארקין ביל קלינטאן ביל קעסידי ביל שיין בילדער בינגאו בלו ארידזשין בלוטיגע שיסעריי בלומבערג ניוז בלומינג גראוו בלומינגבורג בלעקוואטער בעדפארד סענטער בעטא אראורקע בעל התניא בעלארוס בעלגיע בעלזא בען סאס בען קארדין בען קארסן בענגלאדעש בעני גאנץ בעסט ביי בערל טויבער בערל לאזאר בערנארד ארנאלד בערני סענדערס בערקשייער בראזיל בראנקס בראק לאנג בראשית שיף ברוך גארין ברוך דיין האמת ברוס ראונער ברוקלין ברידזשגעיט בריטיש עירוועיס ברייטבארט ניוז ברייען קאלב ברייען קעמפ ברייען ראסס ברייען שאטז ברית מילה ברסלב ברעד לענדער ברעד פארסקעיל ברעט קעווענאו ברעיקינג ניוז ברעקזיט גאו דעדי גאלדמאן סאקס גאן קאנטראל גאסט עדיטאריאל גואטאמאלא גואם גוגל גוואנטאנאמע בעי גולן בערג גור גורביר גרעוואל גזירת גיוס גיבראלטאר גייקא גמליאל כ"ץ גמליאל רבינוביץ געווין ניוסאם געזונט געזעץ געזעץ ענפארסמענט געמבלינג געמיינדע גערי דוד קאהן געריכט גראפיטי גרוזיע גריכלאנד גרין ניו דיעל גרינע פארטיי גרעב גרעג עבאט גרעג פענס דאוג דוסי דאוג דזשאונס דאמיניק ראפּיני דאמיניקען רעפובליק דאן לעמאן דאן מעקגעהן דאנא ברעזיל דאנא רארבאכער דאנעלד טאסק דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ דזשוניער דאנקין דאונאטס דאקא דאקומענטן דוב הייקינד דוד בירנבוים דוד גרינפעלד דוד הערש מאנדל דוד וואנונו דוד פריעדמאן דוישטע באנק דושינסקיא דזשאבס דזשאו ארפעא דזשאו בארטאן דזשאו ביידען דזשאו לאוטע דזשאו ליבערמאן דזשאו מענשין דזשאול דזשיאמברא דזשאוסעף מעקארטי דזשאוסעף פערקאוקאו דזשאיר באלסאנארא דזשאן באלטאן דזשאן בוראסאו דזשאן ברענען דזשאן דאוד דזשאן היקאנלופער דזשאן טאורי דזשאן טעילאר דזשאן טעסטער דזשאן מעקעין דזשאן עף. קענעדי דזשאן פאדעסטא דזשאן קאנינגהעם דזשאן קאניערס דזשאן קארנין דזשאן קעלי דזשאן קעסיק דזשאן קערי דזשאנאטאן פאלארד דזשאנסאן-און-דזשאנסאן דזשאסטין טרודא דזשארדזש דאבעליו בוש דזשארדזש לעטימאר דזשארדזש סאראס דזשארדזש עידזש.דאבעליו. בוש דזשארדזש פאפאדאפולוס דזשארדזשיע דזשוליאן אסאנדזש דזשוליאן קאסטרא דזשומאן וויליאמס דזשומעין וויליאמס דזשי-20 דזשי-7 דזשי.אי. דזשיבוטי דזשיל סטיין דזשים אקאסטא דזשים בריידענסטין דזשים דזשארדען דזשים דזשוסטיס דזשימי מאראלעס דזשימי קארטער דזשינע העספעל דזשעב בוש דזשעב הענסערלינג דזשעט עירוועיס דזשעט-בלו דזשעי אינסלי דזשעי סעקולא דזשעי-פי ווידיאס דזשעי.בי.פריצקער דזשעי.פי.מארגען טשעיס דזשעימס אינהאף דזשעימס אניעל דזשעימס וואוסלי דזשעימס מעטיס דזשעימס פיעלדס דזשעימס קלעפער דזשעיסאן שעיפעץ דזשעיעם דזשעיקאב זומא דזשענעט יעללען דזשענעראל מאטארס דזשעף בעזאס דזשעף מערקלי דזשעף סעשאנס דזשעף פלעיק דזשעפערי לארד דזשעפרי בערמאן דזשעקי ספּייער דזשעראד קושנער דזשעראום פאועל דזשערי בראון דזשערי נאדלער דזשערסי סיטי דזשערעמי קארבין די וואך די פיליפינען די פעד די פרשה די צייטונג די.עיטש.על די.ען.עי. דייטשלאנד דייעביטיס דייעט דייען פיינסטיין דין תורה דינא דינע פאועל דיסקרימינאציע דיען העללער דיען סקעלאס דיפלאמאטיע דיק דורבין דירות דירעגולאציע דניאל העקסטער דעב פישער דעבאטע דעוויד אורבען דעוויד איגעי דעוויד בערנהארדט דעוויד דיוק דעוויד יאנסי דעוויד שאלקין דעווין נונעז דעווין פעטריק קעלי דעיוו רייטשערד דעיוויד אייק דעיוויד סיסיליען דעיוויד קאוטער דעיוויד קאטש דעיוויד קלארק דעלאוועיר דעלטא דעלטשי ראדריגעז דעמאקראטישע פארטיי דעמיטרי מעדוועדעוו דעמיטריאס פאגורטסיז דען דאנאווען דען קאוטס דעניעל אורטעגא דעניעל נייגרא דענמארק דעפיציט דער אוצר דער בלאט דער בליץ דער וועקער דער יוד דער שטערן דעראל אייסא דר. רפאל דראגס דראון דרום אפריקע דרום דעקאטע דרום סודאן דרום קאראליינע דרום קארעא דשאן פרילי דשואיש אמעריקען העריטעדש מאנאט דשעימס קאומי דשעיסאן גאלדבלאט דשעיסאן גרינבלאט דשערי-מענדערינג האוואאי האווארד שולץ האוזינג האום דיפאו האומלענד סעקיוריטי האוערד שולץ האופ היקס האיטי האלאנד האלאקאוסט האמזא אסאמא בין לאדין האנג קאנג האנדא האנדוראס האנדל האנדל דעפיציט האני מאליקי האניוועל האפינגטאן פאוסט האקים דזשעפריס האריקעין אירמא האריקעין האזעי האריקעין הארווי האריקעין לעין האריקעין מאריא האריקעין סענדי האריקעין פלארענס הארמוז הדס גאלדפארב הואוועי הואן קארלאס ווארעלא הוליא בארגעז הומא אבאדין הונגער היידאר על אבאדי היידראזשין באמבע היימלאז הייפערלופ הילטאן הילערי קלינטאן היסטאריע הלכה המספיק העלט קעיר הענריקע פענע ניעטע העק הערטז הערי ווילסאן העשי טישלער השגחה פרטיות וואו עיר וואודי דזשאנסאן וואולקאן וואטסעפפ וואל סטריט דזשורנאל וואל סטריט מארקעט וואלגרינס וואלד פייער וואלווא וואלוטע וואלטער שאוב וואלמארט וואלן וואלקאן וואלקסוואגאן וואנג איע וואפן האנדל וואקסין ווארען באפעט וואשינגטאן די.סי. וואשינגטאן סטעיט וואשינגטאן פאוסט וויאריקע דאנסילע ווידעא וויזא וויזניץ וויי.פי.זשי. ווייאמינג ווייסע עקסטרעמיזם ווילבאור ראסס וויליאם באר וויליאם ברעדפארד וויליאמסבורג וויסנשאפט וויסקאנסין וויעטנאם וויען וויקטאר אורבאן וויקיליעקס וויקיפידיע ווירדזשין אטלאנטיק ווירדזשין איילענד ווירדזשיניע ווירטואלע רעאליטעט וולאדימיר זעלענסקי וולאדימיר פוטין וועטער וועטעראנען וועטערבאריכט וועיז וועימא וועלט האנדלס ארגאניזאציע וועלס פארגא ווענעזועלע ווענעטא וועסט נייל וויירוס וועסטשעסטער קאונטי ווערייזאן ווערמאנט ווערעזאנא בריק זאונינג זוזאנע קאפוטאווע זי.טי.אי. זימבאבווע זיקא וויירוס זמירות כאר זעלבסט-דרייוונדיגע קארס זעלבסשטענדיגקייט זעליאז אנדריוו זקני ציון פראטאקאלן זשאמאל קאשוגי זשורנאליזם חבד חברה הצלה חיזבאלע חיים דוד צוויבל חיים דייטש חיים עקשטיין חילול השם חינוך חנוכה חסד חסידות חתם סופר טאהש טאון אוו פאלם טרי טאוני בלעיר טאוני האוואטער טאזשיקסטאן טאיאטע טאליבאן טאם גערעט טאם וואולף טאם טיליס טאם מארינאו טאם סטייער טאם פערעז טאם פרייס טאם קאטאן טאם קארפער טאם שענאן טאמעס ברונעל טאמעס דינאפאלי טאמעס לאופעז פּיער טאנזאניע טאני עווערס טאני שאריס טאפאן-זי בריק טאקער קארלסאן טארא קאונאו טארגעט טארטיקוב טוויטער טוויטערשטורם טויט שטראף טויס.אר.אס טולסי גאבארד טוניזיע טוריזם טורקמעניסטאן טי.מאביל טי.עס.עי. טי.פי.פי. טייוואן טיילאנד טיים מאגאזין טים דרעיפער טים מורפי טים רייען טינא סמיט טעאדאר אלסאן טעגליכע באריכט טעד קרוז טעכנאלאגיע טעלעגראם טעלעמארקעטינג טעלעקאמיוניקאציע טענעסי טעסלא טעקס טעקסאס טעראר טעריסא מעי טערקיי טראגעדיע טראוועל טראמפ אינטערנאציאנאלע האטעל טראמפ טורעם טראמפ פאנדעישאן טראמפ-רוסלאנד סקאנדאל טראמפקעיר טראנספארטאציע טראנספלענט טראנקריפט טרעי גאודי טרעיאן ווייט טרעפיק באריכט טשאד טשאי אינגווען טשאק גרעסלי טשאק שומער טשארלי בעיקער טשארלי דענט טשארלס קאטש טשילע טשעטשניע טשעכיי י.י. דזשעיקאבסאן יאהו יאהרצייט יאווערי מוסאוויני יאיר לפיד יאן סטאלטענבערג יאפאן יאפפעד יארגעי מאסאן יהודה גרין יהושע שלמה גראס יו-טוב יו.עס. ארמיי יו.עס. מעיל יו.עס. נעווי יו.עס. עיר פארס יו.עס. פאוסטעל סערוויסעס יו.עס. קאוסט גארד יו.עס.עם.סי.עי. יו.עף.או. יו.פי.עס. יואל אשר לאבין יואל זילבער יואל ראטה יוטא יולעט פעקערד יום העצמאות יום כיפור יונה כהן יוני הייקינד יוניאנס יונייטעד מאנרא יונייטעד נעישאנס יונייטעד עירליינס יונתן שווארטץ יוסאף טשאהאד יוסטיץ דעפארטמענט יוסי געשטעטנער יוסף שמעון בלייער יורא יושע לאווי יחזקאל משה מתתיהו מלכה יסודות יעדאניס ראדריגאז יעוועטע קלארק יעקב ליצמאן יעקב משה גאנץ יעקב משה טווערסקי יעקב נפתלי ראזענבערג יעקב שוואקי יצחק אולמאן יקותיאל אלימלך פריעדמאן ירדן ירושלים ירושלים אנערקענונג ישי פארגעס ישי שאלאמאן ישראל בער שטיין ישראל היום ישראל כ"ץ ישראל כץ כאמאס כאסאן נאסראלא כאסאן רוכאני כאסני מובאראק כואן ארלאנדא הערנענדעז כואן גואידא כותל המערבי כינע כעמישע וואפן כפרות כפת ברזל‎ כשרות לאאס לאורע אינגרעם לאטארי לאטוויע לאמאר אלעקסאנדער לאמבארדי לאנג איילענד לאקהיד מארטין לארי לייטפוט לבנון לג בעומר להתחזק לואיזיאנא לואיזשי די מאיע לואיס סעפולוועדא לואיס פאראקאן לואיס פערדינאנד דעסטאושעס לוטער סטרענדזש לוי מאיער לוי סענדערס לופטהאנזא לוקסעמבורג לי הארווי אסוואלד ליאפאלדע לאפעז ליביע ליו בארלעטא ליזשיאנעירס ליטע ליטעראטור לייאן עיר לייוו לינדזי גרעהעם לינק'ד-אין ליסע מורקאוסקי ליענדרא ענגליש ליפט ליקוי חמה תשע"ז לעבנסשטייגער לעגאלענד לעטישע דזשעימס לעיקוואד לעפטאפ פארבאט לערי קאדלאו מאד-סליידס מאדנע מאהאטיר מוכאמעד מאונט סיני העלט סיסטעם מאטעא סאלוויני מאטעאס מאראוויטסקי מאיר בן-שבת מאיר לאבין מאכמוד אכמעדינעזשאד מאלאזיע מאלדיוואס מאלטא מאלי מאליסא מארק וויוועריטא מאלקאלם טורנבאל מאמענט מאגאזין מאן דזשי-אין מאנהעטן מאנופעקטשורינג מאנטענא מאנטענעגרא מאנטריאל מאניועל לאופעז אובראדור מאניס שעהר מאנסי מאסאטשוסעטס מאסוד בארזאני מאפע מאקסין וואטערס מאקעדאניע מאראטאן מאראקא מארגען סטענלי מארטי גאלדען מארטי וואלש מארטין שולץ מארטין שקרעלי מאריא בוטינא מאריאנא ראזשאוי מארין לא-פען מארק ווארנער מארק זאקערבערג מארק לעווין מארק מעדאוס מארק קארעלא מארקא רוביא מארשאל איילענדס מוזיק מוטה פראנק מוכאמאד אבאס מוכאמעד בין סאלמאן מוכאמעד זשאוואד זאריף מוכאמעד מורסי מוכאמעד נאאור מון דזשי-אין מונקאטש מוסד אמרי שפר מוסטאפא מעטבאולי מוסלעמענער מוסר מוקטאדא על-סאדר מורסא מזל טוב מיאנמאר מיגועל דיאז-קאנאל מידיא ליעקס מיזורי מיזעלס מיט ראמני מיטל מזרח מיטש מעקאנעל מייק דובקע מייק לי מייק פאמפעיא מייק פענס מייק ראדזשערס מייקל בלומבערג מייקל גרים מייקל האראוויץ מייקל כהן מייקל סאסמאן מייקל פלין מייקראניזיע מייקראסאפט מיכאאיל סאקאשווילי מיליטער מינעסאטע מיסיסיפי מיק מולוועיני מירון מישאל אואון מישאל טעמער מישיגען מישעל באומען מנשה ישראל רייזמאַן מעדיקעיד מעדעצין מעוולאט קאוואסוגלא מעט בעווין מעט גאועטז מעט וויטעיקער מעט-לייף מעטיו היימבאך מעטיו לעסער מעטעאס מאראוויצקי מעין מעיסיס מעלאניע טראמפ מענטל העלט מענטשן רעכט מענינדזשייטיס מעקסיקא מעקסיקאנער וואנט מערב ווירדזשיניע מערילאנד מעריסט מעריק מעשיות מקומות הקדושים מרדכי שיף משביע משה דוד נידערמאן משה ליאון משה נחום קרויס משה רוטברג משה שטערנבוך נ.י. אסעמבלי נ.י. נ.דזש. פארט אויטאריטי נ.י. סיטי קאונסיל נ.י. סענאט נ.י. פּרעסביטעריען נאווארטיס נאטא נאטאלי וועסעלניטסקאיא נאסא נאפטא נאקיע נארוועגיע נארטוועסט עירליינס נדבורנא נוארק נוקלעארע וואפן נח דיער נטורי קרתא ניאגרא פאללס נידיא וועלאסקועז ניו דזשערסי ניו העמפשער ניו זילאנד ניו יארק טיימס ניו יארק סטעיט ניו יארק סיטי ניו יארק פאוסט ניו מעקסיקא ניטא לאווי ניידזשיריע ניידזשעל פאראדזש ניידזשער ניין עלעווען אטאקע נייע בוך נייעס בלעטלעך ניעל גורסאטש ניק עירס ניקאול מאליאטאקיס ניקאל פאשיניאן ניקאלעס מאדורע ניקאלעס סארקאזי ניקאלעס קרוז ניקאראגווא ניקי העילי ניקלשבורג נעבראסקע נעוואדא נעט נוטראליטי נעטפליקס נענסי פעלאוסי נעפאל נעראנדרא מאודי נעשאנאל ענקווייערער נעשאנעל גארד נפתלי בענעט נפתלי מאסטער נתן אייזיקסאן סאאד הארירי סאדיק קהאן סאודי אראביע סאוט טשיינע סי סאוטוועסט עירליינס סאולי ניניסטאו סאטמאר סאל אלבאניז סאלווא קיער סאלוואדאר סאלוואדאר נאסראלא סאלמאנעלא סאמאליע סאמי אנאן סאן דיאגא סאן פראנציסקא סאני סאנקטוארי שטאט סאנקציעס סאשעל מידיא סודאן סוואזילאנד סוזען קאלינס סוזען רייס סוכות סונדאר פיטשאי סועז קאנאל סופרים קאורט סוקאי סטאניסלאוו יעזשעוו סטארבאקס סטוארט לופטפעלד סטיוו בענאן סטיוו דעינס סטיוו מענוטשין סטיוו ניוהאוז סטיוו סקאלייס סטיוו קינג סטיווען מיללער סטיווען סארענסען סטיווען פעדדאק סטעטן איילענד סטעיט דעפארטמענט סטעיסי אבראמס סטענלי מעקקריסטאל סטעפאניע מיינער סטרייק סי.איי.עי. סי.בי.עס. סי.די.סי. סי.ווי.עס. סי.ען.ען. סי.עס.איי.עס. סי.עס.עקס. סי.עף.פי.בי. סיטגאו סיטי בייק סייבער אטאקע סייבער סעקיוריטי סייפולאו סייפאוו סייפרוס סילוועסטער טורנער סינגאפאור סינגאפאור עירליינס סינטיע ניקסאן סיערע ליאון סיקרעט סערוויס סיר סיריע סלאוואניע סלאוואקיי סנעפ סעבעסטשען גארקע סעבעסטשען קורטז סעווען ספרינגס סעווען עלעווען סעט מאולטאן סעט ריטש סעלי יעיטס סעם קלאוויס סעמסאנג סערא האקעבי סאנדערס סערביע סערגיא מאטארעלא סערגעי גארקאוו סערגעי דעבקייעוו סערגעי לאווראוו סערגעי קיסליאק סערגעי ריאבקאוו סערזש סארזשיאן סעריל ראמאפוסא ספארטס ספייגעיט ספינקא ספיריט עירליינס ספעיס עקס ספעיס פארס ספערן ספרינט סקאט גערעט סקאט וואלקער סקאט מאריסאן סקאט סטרינגער סקאט פרואיט סקאטלאנד סקאנדאל סקווירא סקול באס סרי לאנקא עבאלע וויירוס עבי האנטסמאן עגיפטן עגיפטן-עיר עד גילעספי עד דעי עד ראויס עדווארד סנאודען עדווארד פילליפ עדווארד ראיס עדעם סמיט עדעם שיף עזרא קאהן-וואטניק עטיאפיע עטנע עי-321-על-אר עי.בי.סי. עי.די.פי. עי.טי. ענד טי. עי.סי.על.יו. עי.על.עס. עיטש.אר. מעקמעסטער עימי קלאבוטשער עיר בי-ענד-בי עיר פרענס עיר קאנאדע עירבאס עירבאס 320 עירבאס 350 עירבאס 380 עירוב על באגדאדי על דזשאזירא על טשאפא גוזמאן על פרענקען על קאידא על שאבאב על.דזשי.בי.טי. עליאט ענגעל עליזאבעט ווארען עליידזשע קאמינגס עליס וועלס עלען מאסק עלעקטארעל קאלעדזש עלעקטריק קארס עלעקשאן 2016 עלעקשאן 2018 עלעקשאן 2020 עלעקשאן 2021 עם.טי.עי. עם.עס.13 עם.עס.ען.בי.סי. עמא וואלף עמטרעק עמינענט דאמעין עמיראטן עמירעיטס עירליינס עממאנועל מאקראן עמעזאן עמעט פלאד עמערסאן מענאנגאגווא ען.או.עי.עי. ען.אר.עי. ען.בי.סי. ען.וויי.יו. ען.וויי.פי.די. ען.טי.עס.בי. ען.עס.עי. ענגלאנד ענדרו גאלדשטיין ענדרו מעקעיבי ענדרו ענגלין ענדרו קאומאו ענדרויד ענווייראמענטאל ענטאני ווינער ענערגיע ענציקלאָפּידיע עס.אי.סי. עסטאניע עסטרייך עסקנות עף-15 עף-16 עף-35 עף.בי.איי. עף.די.עי. עף.די.ען.וויי. עף.טי.סי. עף.טי.עי. עף.סי.סי. עף.עי.עי. עפל עצות און הילף עקאנאמיע עקוואדאר עקזעקוטיוו ארדער עקיופאקס עקסאן מאביל עקסידענט עקסעס אויל פייפליין עקסקלוסיוו עראפלאט ערד ציטערניש עריטרעיע עריק אלריטש עריק גאנזאלעס עריק גארסעטי עריק האלדער עריק טראמפ עריק סוואלוועל עריק עדעמס עריק שניידערמאן פאבלא קוזינסקי פאדעסטא גרופ פאדערשטע זייט פאול וועילען פאול לעפעידזש פאול מענעפארט פאול נעהלען פאול רייען פּאוליעוו פאולענד ספרינג וואסער פאטולא גולאן פאליטיק פאליטיקא פאליציי ברוטאליטעט פאליציי שיסעריי פאלסבורג פאלעסטיניע פאלעסטינער אויטאריטעט פאלשע נייעס פאנאוועזש פאנאמא פאפא פאקיסטאן פאקס ניוז פאראגוויי פאראדייס פאפירן פארבס פארד פארדאן פארט לאדערדעיל פארטא ריקא פארטוגאל פארטיידיגונג דעפארטמענט פארקינסאנס פובליקאציע פוטש פויבסט פראנציס פוילן פון אידישער ווינקל פון אייוועלט פון די צייטונג פון דער בית פון דער יוד פון דער יושב ראש פון דער מעלדונג פון דער קלאסיפיידס פון המספיק גאזעט פון חיבורי הקהילה פון יעזורו פון ישיבה ווארלד ניוז פון להתחזק פון לוח היום פון לוח הציבור פון מוזיקליין פון פיינע נייעס פון ק"י וואכנשריפט פון קאווע שטיבל פון קול ברמה פון קול הציבור פון קוק ווינקל פון קעטסקיל נייעס פון שערי מדע פורים פי.די.עף. פי.קעי.קעי. פיאט קרייסלער פיו ריסוירטש פיטער בוטידזשעדזש פיטער גאלינסקי פּיטער נעווארא פיטער סטראוק פיטער סטראזשק פייזער פייער פיל מורפי פיליפ גאלדבערג פיליפ העמאנד פילמס פימא פינאנץ פינחס גלויבער פינלאנד פישל שעכטער פלארידע פלו פליטים פליעדיגע קאר פלעטבוש פנחס גלויבער פנחס דוד בונקער פסח פסיכאלאגיע פעדעקס פעדעראלער רעילראוד אדמיניסטראציע פעדעריקא ווילסאן פעדעריקא מוהאריני פּעטי מאורי פעטי מורעי פעטרא פאראשענקא פעטריק ליטעל פעטריק ליעהי פעטריק שאנאהאן פעיסבוק פען סטעישאן פענסילוועניע פעסקא פעקט טשעק פערו פערסישן גאלף פעשמערגא פראטעסט פראנטעיר עירליינס פראנקרייך פרידאם קאקוס פריט באהרארא פרעיסער אנינג פשעווארסק צדקה צהל צונאמי ציווילע קריג ציוניזם ציפערן צניעות צענזוס צענזור צפון דעקאטע צפון קאראליינע צפון קארעא קאוועיט קאורי בוקער קאורי דזשאנסאן קאורי לאוואנדאוסקי קאורי סטוארט קאזאכסטאן קאטאלאניע קאטאר קאטאר עירליינס קאלאמביע קאלאראדא קאליד אלי קאליפארניע קאלעד אלי קאמאלא העריס קאן עדיסאן קאנאדע קאנאקא-פיליפס קאנאר לעמב קאנגא קאנגרעס קאנדאליזא רייס קאנטינענטאל עירליינס קאנסומער פרייוועסי קאנסטאנטין קילימניק קאנסטרוקציע קאנספיראציע קאנעטיקוט קאנצערט קאסאווא קאסטא ריקא קאסטקא קאפיש קאקא קאלא קאר אטאקע קאראנעוויירוס קארופציע קארטער פעידזש קאריביענס קארל אייקהאן קארלאס מאנאם קארלאס סלים קארלאס פוזשעמאנט קארלסבורג קארס קארסיקע קהל לב טהור קהלא קדישא קו קלאקס קלען קובא קווים טארע קוויניפיאק קווינס קולטור קונסט קורדיסטאן קורדן קורצשלוס קידוש השם קים גודאנגא קים דזשאנג יאנג קים יאנג אן קים יאנג טשאל קינדליין קינדער קינדערליך קיסטאון אויל פייפליין קיסטאון ווירוס קיעט שילער קירוב רחוקים קירסטין דזשיליבראנד קירסטען ניעלסאן קלאגע קלויזענבורג קליפף סימס קלמן יעגער קלעיר מעקעסקיל קעווין דע-ליאן קעווין מעקאלינען קעווין מעקארטי קעטי ארינגטאן קעטי קראנינגער קעטלין וויין קעטסקילס קעי.דזשי.בי. קעיטי האקול קעיטי ערינגטאן קעיפ ווארדע קעלי סעדלער קעליען קאנוועי קעמבאדיע קענטאקי קעניע קענסאס קענסער קענעדי לופטפעלד קענעדי פיילס קענעט פרעיזשער קערען הענדעל קערעסטיר קראאטיע קראון הייטס קראלי קראסנא קרבתנו קריג קרימינאל קריס וואלאס קריס מורפי קריס קאומאו קריס קאלינס קריס קריסטי קריסטאפער פארינא קריסטאפער קאונס קריסטאפער רעי קריסטין בלעסי פארד קריסטינא קירשנער קריפטא-קורענסי קרית טאהש קרית יואל קרעדיט סוויס קרעטשניף ר' יצחק זלמן גיפס ראאול קאסטרא ראב גאלדסטאון ראב פארטער ראבאט ראבערט באוערס ראבערט ווילקי ראבערט מוגאבי ראבערט מוללער ראבערט עסטארינא ראבערט פיקא ראד בלאגאיעוויטש ראד וויהלער ראד ראזענשטיין ראדזשער סטאון ראדיקאליזם ראדריגא דוטערט ראוד איילענד ראווי ראגביר ראיאטן ראילא אודינגא ראלף נארטעם ראם עמאניועל ראמי אל-חאמדאלע ראן דזשאנסאן ראן ראקוועל האנסען ראסיזם ראסיפ טאיעפ ערדאוואן ראפאעל עספינאל ראש השנה ראשידא טאליב רובי ריבלין רובען דיאז רודי דזשוליאני רויטע קרייץ רויטערס רויעל דאטש-שעל רומעניע רוסלאנד רוסלאנד-וואלן סקאנדאל רחל מעדאו רי יאנג הא ריטינק-עקס ריטעיל ריטשארד בוערי ריטשארד בור ריטשארד בלומענטאל ריטשארד ניעל ריטשארד ספענסער ריטשארד פאוסעט ריטשארד פעינטער ריטשארד קארדרעי ריטשארד קלארידא ריטשי טאורעז רייזע פארבאט רייט-עיד רייכערן רייען זינקע רייקערס איילענד רינאט אכמעטשין ריעל עסטעיט ריעק מאשאר ריק געיטס ריק סעקאון ריק סקאט ריק פערי ריק קאטאן ריקאל ריקארדא מארטינעלי ריקארדא ראסעלא רעגיאנאל ביקור חולים רעגירונג רעגירונג פראגראמען רעגירונג שאטדאון רעי לאהוד רעי מאר רעינס פריבוס רעליגיע רענד פאול רענדאלף אלעיס רעפובליקאנער פארטיי רעקס טילערסאן שאהיד קאהאן אבאסי שאול עלאוויטש שאן העניטי שאן ספייסער שבועות שבתאי שווייץ שוועדן שומרים שחיטה שטורם שטורעם אלבערטא שטייער שי דזשינפינג שילע דזשעקסאן לי שינזא אבעי שיעורים שיפפינג שיקאגא שלום בית שלום יעקב וואזנער שלום לעמער שלום מרדכי רובאשקין שלמה בינעט שלמה האפמאן שלמה העלבראנץ שלמה יהודה רעכניץ שלמה עהרליך שמואל בוטח שמואל ניימאן שמחה אייכנשטיין שמחה דאסקאל שמחה פעלדער שמחות שמעון גרין שמעון שפיטצער שעווראן שעלדאן סילווער שעלי מעיער שעלי סימאנדס שעלי קעפיטא שענדונגערס שפאניע שפיאנאזש שרה נתניהו שרעק און סטראשע תולדות אברהם יצחק תולדות אהרן תימן תפילה תשעה באב