פון איתמר גינצבורג

אסאך מענטשן מיינען אז ווען מען וויל איבערעדן איינעם פערזענליך אדער אין אן עדווערטייזמענט צו קויפן פון דיר א פראדוקט\סערוויס דארף מען צום ערשט אויפמערקזאם מאכן דעם פאטענציעלן קאסטומער איבער א פראבלעם\געברויך וואס ער האט, און דערנאך אים פארשלאגן אן עצה\לעזונג וויאזוי דיין פראדוקט\סערוויס קען אים העלפן. אבער דאס הייסט אנגעהויבן מיט אלף.

דער אמת איז אז עס איז נישט ריכטיג. מען דארף זוכן צו צילן דוקא אזעלכע מענטשן וועלכע זענען שוין אליינס איבערצייגט אז זיי האבן דעם פראבלעם\געברויך, און זיי וואלט ווען זייער געוואלט א לעזונג צו דעם, וויאזוי צו פארגרינגערן אדער זיך אן עצה געבן דערמיט, און ווען דו קומסט דאן זאגן אז דו האסט די לעזונג צו דעם פראבלעם, שטייסטו פיל בעסער און דו קענסט סאך שנעלער באקומען די קאסטומערס.

עס זענען פאראן אסאך וועגן וויאזוי דאס צו טון, וואס מיר וועלן נישט יעצט אריינגיין אין דעם, אבער ס'איז אלס וויכטיג צו האלטן אין קאפ, אז ווען מען זוכט צו מארקעטן עפעס זאל מען זוכן צו 'טארגעטן' די באזע וואס איז שוין איבערצייגט אז זיי דארפן א לעזונג, און נישט אנהייבן פון אנהייב צו איבערצייגן מענטשן אז זיי האבן בכלל א פראבלעם.

בילד: אן עצה צו אן עקזיסטירנדן פראבלעם

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל