כאטש דריי זענען געהרגעט געווארן און אַ פערטער איז פארוואונדעט געווארן אין אַ טעראָר אטאקע אין דער שטאָט פון האר אדאר, צפון פון ירושלים דינסטאג צופרי.

לויט די ערשטע באַריכטן, האט א טעראריסט געעפנט פייער אויף א גרופע פון גרעניצן פּאָליציאַנטן ביי דער אונטערשטע טויער פון הר אדר, גענוצט דורך פאלעסטינער אראבערס וואָס אַרבעטן אין דער שטאָט.

די פּאָליציי זאָגן אז די זיכערהייט כוחות ביים צוים זענען געווארן פארדעכטיגט איבער די טעראָריסט, און ווען ער איז באפוילן געווען צו בלייבן שטיין, האט דער טעראָריסט ארויסגעצויגן אַ גאָן פאַרבאָרגען אין זיין העמד, און געעפנט פייער אויף אפיצירן געשטעלט ביי די אַריינגאַנג.

דער טעראָריסט איז דערשאָסן געווארן דורך זיכערהייט כוחות, און איז טויט.

בילד: די גאן וואס דער טעראריסט האט גענוצט

בילד: אמערדזשענסי סערוויסעס ענטפערן אויף די טעראָר אטאקעקאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל