אידישע וועטער באריכט

אונז זענען געבליבען שטעקן אין אַ וועטער-פּאַטערן וואָס ברענגט קיהלע - מערסטענס פאַרוואָלקענטע און אָפט רעגנדיגע - טעג. עס זעהט נישט אויס ווי עס טוישט זיך, כאָטש פאַר נאָך אַ וואָך-צוויי. דערווייל פאַר אונזער יו״ט וועטער מיינט דאָס אַז עס וועט זיין מעגליכקייטן פאַר שויערס כמעט אַ יעדער טאָג, ספּעציעל אָפּסטעיט. היינט נאָכמיטאָג זעהט אויס ווי די שענסטע און טרוקענערע טאָג וועט זיין דאָנערשטאָג.

ניו יארק סיטי

היינט נאכט- ☁️55
דינסטאג- (ערב יו״ט) 🌦68
ערשטע נאכט יו״ט-🌧 58
מיטוואך - (א׳ שבועות)🌦75
צווייטע נאכט יו״ט -🌧60
דאנערשטאג-(ב׳ שבועות) 🌤76
פרייטאג-🌦78
שבת- 🌦75
זונטאג-🌤72
מאנטאג-🌤70

לעיקוואד

היינט נאכט- ☁️55
דינסטאג- (ערב יו״ט) 🌦68
ערשטע נאכט יו״ט-🌧 58
מיטוואך - (א׳ שבועות)🌦78
צווייטע נאכט יו״ט -🌧58
דאנערשטאג-(ב׳ שבועות) 🌤76
פרייטאג-🌦78
שבת- 🌦78
זונטאג-🌦72
מאנטאג-🌦72

מאנסי און קרית יואל

היינט נאכט- ☁️52
דינסטאג- (ערב יו״ט) 🌦66
ערשטע נאכט יו״ט-🌧 55
מיטוואך - (א׳ שבועות)🌦75
צווייטע נאכט יו״ט -🌧52
דאנערשטאג-(ב׳ שבועות) 🌤72
פרייטאג-🌦75
שבת- 🌦75
זונטאג-🌤72
מאנטאג-🌤68

מאנטריאל

(קרית טאהש נעמט אראפ 3 דעגריס)
היינט נאכט- 🌧57
דינסטאג- (ערב יו״ט) 🌦68
ערשטע נאכט יו״ט-🌧 55
מיטוואך - (א׳ שבועות)🌧68
צווייטע נאכט יו״ט -🌧52
דאנערשטאג-(ב׳ שבועות) 🌤72
פרייטאג-🌦68
שבת- 🌤72
זונטאג-🌤70

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל